A ráti gyermekotthon felszentelése

815

Majnek Antal püspök atya kezdeményezésére 2004-ben vette kezdetét Ráton az árvaház építése, ahol a tervek szerint egészséges és fogyatékos gyermekek fognak egy közösségben élni. Az építés vezetésével Bíró Árpádot és Marikát, egy ráti házaspárt bízott meg a püspök atya. A falu kezdettől fogva befogadta a kezdeményezést, és most, a gyermekotthon felszentelésekor az első gyermekeket is szeretettel fogadták.

Az árvaház jelentős külföldi támogatással és az építőmesterek munkája mellett önkéntesek segítségével is épül. 2006 őszére készült el a tervezett négy házból az első. 2006. november 4-én került sor ennek a háznak a felavatására és felszentelésére, melyen részt vett Kárpátalja kormányzója, Oleg Havasi, a megyei vezetőség tagjai, a gyámügyi hivatal vezetője, Rát polgármestere, Majnek Antal megyéspüspök. Snep Román ráti plébános, Rát lakosságának nagy része és számosan a szomszéd községekből is.

Az ünnepség 9 órakor szentmisével kezdődött a ráti Szent Mihály plébániatemplomban. A püspök atyával és a plébánossal konceleb-rált Molnár Miklós jezsuita atya. aki korábban 9 évig Rát plébánosa volt. Ő vette meg azt a templommal szembeni házat, melyet a Gondviselés Házának nevezett el. és ami később a gyermekotthon kezdete lett. Emiatt viseli a gyermekotthon is a Gondviselés Háza nevet.

Az ünnepségen köszöntötték Leiekács Ferencet és Georginát, egy fiatal helyi házaspárt, akik elsőként vállalták a nevelőszülőséget. és akik már két kisfiúval jelentek meg az ünnepségen: a gyermekotthon első lakóival. Az ünnepi köszöntések után a püspök atya felszentelte a gyermekotthon elkészült épületét és megáldotta a fiatal szülőket, újdonsült gyermekeikkel együtt. Ezután agapén fogadták a megjelent vendégeket.

  Majnek Antal püspök beszéde a gyermekotthon felszentelésekor:

    „Nagyon nagy öröm számomra, hogy felszentelhetem ezt a házat, és az Úristen áldását kérhetjük rá. Eddig is tudtuk, tapasztaltuk, hogy az Úristen akarta ezt a házat. Ő tanította Jézuson keresztül, hogy aki befogad egy ilyen gyermeket, őt fogadja be. Vannak még sajnos bőven gyermekek, akik arra várnak, hogy a család meleg fészkében növekedhessenek. Ezért kezdte támogatni az állam is a családi típusú gyermekotthonokat.

Az Úr Jézus mindenben a segítségünkre jött. Sehol nem támasztottak legyőzhetetlen akadályt az építkezés során. Ezen a szép napon, amikor ránézünk erre a házra, a házfalon végigfutó színes kis koszorúra, eszembe jut Miklós atya gondolata, hogy itt a Gondviselés háza kell, hogy legyen. Az Ő színes szeretete mintegy körülöleli a házat, hogy öröm lakozzék benne. Ezek a szép ablakok jelezzék azt, hogy az Úristen szeretete fog beragyogni ebbe a házba és minden, ami szükséges a nevelők és az ide kerülő gyermekek számára. Ez a minden: maga az Isten, aki maga a szeretet. Ezt az áldást kérjük erre a házra is, de mindannyiunk házára is, amikor nemsokára, vízkereszt ünnepe körül a házak szentelését végezzük majd. Szentté kell lennünk: be kell engednünk az Istent; az Ő szíve szeretetét a házunkba, a bensőnkbe, köreinkbe, és akkor új nap virrad a földre, akkor az Úristen szép napsugarait valóban élvezhetjük már itt a földön, és egymást szeretve dicsérhetjük őt.”

Pápai Zsuzsanna

Előző cikkSzent Imre búcsú Nagybocskón
Következő cikkKrisztus Király vasárnapjára