A Szentírás

991

A Szentírás az Ó- és Újszövetség kánoni könyveinek gyűjteménye. A görög egyházi írók egyszerűen grammatának, azaz írásoknak nevezték az ószövetségi és újszövetségi könyvek együttesét, melyek a szent szájhagyománnyal együtt őrzik az isteni kinyilatkoztatást. A Szentírás könyveit az különbözteti meg minden más könyvtől és az kölcsönöz neki szentséget és tekintélyt, hogy isteni sugalmazásra írták őket. Az emberi szerzőket munka közben a Szentlélek irányította; így írásaik – emberi értelemben – az ő műveiknek tekinthetők, egyszersmind azonban Istent is szerzőnek kell tekinteni. Az I. Vatikáni Zsinat szerint a Szentírás könyvei azért szentek és azért kánoniak, mert a Szentlélek sugallta őket, így Isten a szerzőjük, s Isten műveként kerültek az Egyház kezére és őrződtek meg az Egyházban.
A Szentírás arról tudósít, mit tett Isten a világért és népéért, s hogyan ismerték fel a kiválasztott emberek Isten tetteit.
A Szentírás annak az üdvösségnek a történetét foglalja magába, amelyet Isten megígért és felvázolt, amelynek megvalósítását elkezdte, és amelynek teljes megvalósítása szándékában áll. Ez az üdvösség maga Krisztus.

BIBLIAI LEXIKON

Biblia

A Biblia a Szentírás gör. eredetű, általánossá vált neve. A szó eredete a biblosz (teleírt lap, könyvtekercs) szóig megy vissza, melynek kicsinyítő változata a biblion, s ennek többes számú alakja a biblia. Változatlanul került át a latin nyelvbe, s klasszikus korszakában még többes számú, a kései latinban már egyes számú főnév. így vették át sorban a kereszténységet felvevő népek. A görögben a szó névelős változata (a könyvek) a Szentírás különleges tekintélyét fejezi ki.

Előző cikkVAN, AMI NEM FAKULTATÍV
Következő cikkA MUNKÁCSI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK RÖVID TÖRTÉNETE