VAN, AMI NEM FAKULTATÍV

745

(Betű és élet)
Az írást olvasni kell. Az Isten Szavára hallgatni kell. Eleven és átható Szó ez, mely behatol az ember legbelsejébe. A Te életed is az üdvtörténet része. Karácsonyeste és húsvétéjjel evangéliuma Neked is szól. Lehet, hogy a Te feleséged nem fog istállóban szülni, vagy Te nem fogod a fiadat, akit ártatlanul .halálra ítéltek, a karjaidban tartani, de mégis, ha beengeded életed belsejébe az Üzenetet, meg fog történni Veled, hogy életed egy váratlan fordulójánál valóban rádöbbensz, hogy keservesen átvirrasztott éjszakád fölött ott áll már a Csillag, és az ajtódon bekopogó furcsa idegenek Napkeletről érkeztek, hogy hódoljanak a Királynak, aki népéhez érkezett…. „Emmánuelnek fogják hívni, ez azt jelenti: velünk az Isten.”… Igen, az élő Isten ma is itt él közöttünk.
Olvasnod, szinte azt mondom, meg kell tanulnod az írást, hogy amikor ott állsz majd az üres Sír előtt, keserűségedben Te is felelősségre vonhasd a kertészt, hogy ha Ő vitte el, legalább mondja meg, hogy hová tette, és ha felismered Őt, ne szégyellj szaladni a többi tanítványhoz, hogy induljanak, mert Galileába megy előttetek. És mégse bátortalanítson el, ha azok asszony szavára esetleg nem sokat adnának…
Mert Te is, mint előtted már oly sokan mások, egyszer csak elérkezel a Kapuhoz, és Tebenned is, mint minden elhagyottban felkiált majd valami: „Istenem, Istenem, MIÉRT?…” Bárcsak hinnéd és tudnád addigra, bárcsak megismernénk Atyánkat addigra annyira, hogy legyen kinek a kezébe ajánlanunk a lelkünket.

Roska Péter

Előző cikkMegszületett Jézus Krisztus – örvendjünk
Következő cikkA Szentírás