ALAPKŐLETÉTEL CSETFALVÁN

887

A CSETFALVI TEMPLOM ALAPÍTÓLEVELE
„Lelkünk remél az Úrban. Ő a mi segítségünk és a pajzsunk. Szívünk őbenne ujjong, szent nevében bizakodunk. Kegyelmed őrködjék fölöttünk, Uram, ahogy tebenned remélünk!” 133. Zsolt 20-221
„Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben!” /Mt 8, 10/

Az Úr 1998-as évének Pünkösd ünnepén, Őszentsége II. János Pál pápa, Marian Javorszkij érsek, püspökkari elnök, Majnek Antal római katolikus apostoli kormányzó püspök és Szemedi János görög katolikus püspök, Papp Tihamér római katolikus plébános és Demkó Ferenc görög katolikus paróchus szolgálata idején, valamint Leonyid Kucsma köztársasági elnök ország vezetése és Nagy György polgármestersége alatt az Úr kegyelméből megtörtént a beregszászi járásban lévő Csetfalván a Szentléleknek szentelt templom ünnepélyes alapkőletétele.
Az ősi római katolikus templomot a reformáció óta a református felekezetű keresztény testvéreink használják, s a közös használatra nem nyílt lehetőség. A falu katolikus hívei Újlakra, Orosziba és Benébe jártak el szentmisére, szertartásokra.
Először a római katolikus Rózsafüzér Imaközösség szívében fogant meg a kápolnaépítés vágya. Majd miután a falu római és görög katolikus hívei 1996 -1997folyamán egyházközségként bejegyeztették magukat – 250fős összlétszámmal – a két katolikus közösség elhatározta, hogy templomot épít, amely a római katolikus egyházközség tulajdonában marad. Az új templom nem az ellentétek élezése, hanem a testvéri egymás mellett élés kifejezése és a kölcsönös megbecsülés, tisztelet ápolása céljával épül. Titulusa a Szentlélek, aki a krisztusi egyházszeretet egységének a jele és megvalósítója. Úgy készülünk a jövő évezredbe belépni, hogy ezt a szeretetegységet a Szentlélek kegyelmével minden erőnkkel szolgáljuk, s így annak a világosságnak hordozói legyünk, amelyet Krisztus hozott e világnak.
A két egyházközség kérésére a község polgármestere, Nagy György a másik templom közelében, a falu főterén ajánlott föl alkalmas helyet az építkezéshez, amelyért fogadja hálás köszönetünket. A templom Geraszimjuk Anatolij és Rubis Szergej mérnök urak terve alapján Krájcs János mérnök úr irányításával épül.
Reméljük, hogy az új templom mind külső megjelenésében, mind a hozzá tartozó hívő közösség szellemében szépítője, építője lesz az egész falu életének, s reményt sugároz küzdelmes világunkban minden ember felé.
Minden jelen és mindenkori hívőnek e templom hirdesse: „HITTEL ÉPÍTKEZZ !”

Majnek Antal római katolikus püspök, Szemedi János görög katolikus püspök, Papp Tihamér ofm. római katolikus plébános, Demkó Ferenc görög katolikus paróchus, Nagy György polgármester, Svarc István római katolikus kurátor, Cilja György görög katolikus kurátor

Előző cikkCSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ -1998. Pünkösd
Következő cikkPAPSZENTELÉS UNGVÁRON