Legyetek egy szív! Egy lélek! Ifjúsági lelkiélet Felső-Tisza-vidéken

860

Az utóbbi időben keveset olvashattunk a Felső-Tisza-vidék ifjúságáról az Új Hajtásban. Most arra vállalkozom, hogy röviden leírjam, mi is történik vidékünkön.
Técső és Huszt környékén Hidász Ferenc OFM atya teljesít lelkipásztori szolgálatot. Nagy szerepet játszik az ifjúság lelki fejlődésében és különböző programjainak szervezésében Papp Anikó ferences nővér, aki már hat éve munkálkodik ezen a területen. Nincs olyan kérdés, amellyel hozzá ne lehetne fordulni.

TÉCSŐI LELKINAP
Lelkinap megszervezésének kérésével kerestem fel Anikó nővért nagyböjtben, aki nagyon örült kezdeményezésemnek, és természetesen rögtön felajánlotta segítségét. A lelkinapra a virágvasárnapot megelőző szombaton került sor a remekül felújított és kibővített plébánián. A lelkinapra hatvanan gyűltünk össze Viskről, Bustyaházáról, Kerekhegyről és Técsőről. Az előadásokat Ferenc atya tartotta, külön a kicsiknek és a nagyoknak. A lelkinap témája a Megváltás volt. A résztvevők nagyon sok érdekességet tudtak meg az atya előadásaiból. Az előadás után kiscsoportos beszélgetések voltak. A döcögő kezdet után minden jóra fordult és a kiscsoportok résztvevői aktívan vettek részt a megbeszélésekben. A déli Úrangyala elmondása után nagyon finom gulyáslevest fogyaszthattunk. Délután Ferenc atya diafilmvetítést tartott a torinói lepelről. A vetítés után került sor a szentmisére, amelybe mindenki aktívan bekapcsolódott. A szentmise után a hat kiscsoport megjelenítette a nagyhét eseményeit Krisztus Jeruzsálembe való bevonulásától a golgotai kereszthalálig. Ezután minden csoport kapott egy tesztlapot, amelyet a csoporttagok közösen dolgoztak ki. Minden megoldás nagyon jó volt. A nap folyamán a résztvevők készítettek egy kis lapot vagy keresztet, ahová Istennek szánt hálájukat vagy kérésüket írták, rajzolták le, és ezekből a kis keresztekből egy nagy keresztet raktak össze. A búcsúzás nehéz volt, de ekkor már a viszontlátás reményében váltunk el, hisz most a viski fiatalok hívtak meg az ő pünkösdi lelkinapjukra.

VISKI LELKINAP
„Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek…” – ez volt a mottója annak a lelkinapnak, amelyre a viski ifjúság meghívott minket a pünkösd előtti szombatra. Az elmélkedéseket ismét Ferenc atya tartotta. A lelkinapra majdnem negyvenen jöttünk össze Técsőről, Kerekhegyről és Viskről. Ennek a napnak a felépítése hasonló volt a técsőihez. A kiscsoportos megbeszéléseket a templomudvarban, illetve a plébánián ragyogó napsütésben tartottuk . Az ebédet a viski plébánia udvarán fogyaszthattuk el, ami nem volt más, mint nagyon finom gulyásleves és frissen sült fánk, amellyel a helyiek kedveskedtek nekünk. Az ebéd utáni előadásában az atya arról beszélt, hogy hogyan nyilvánulhat meg a Lélek életünkben, hogyan vehetjük észre működését. Délután egy újonnan készült filmet nézhettünk meg az 1997-ben egyházdoktorrá avatott Kis Szent Terézről. A szentmise már pünkösd vigiliája volt. Itt szintén mindenki leírhatta kérését és háláját Istennek, amelyet az oltárra helyeztünk. A szentmise végén tartottunk csoportonkénti vetélkedőt, melynek kérdései a Szentlélekkel voltak kapcsolatosak. Minden csapat édességből álló jutalomban részesült. A végén még közös játékra is jutott idő. A búcsúzás megint nagyon nehéz volt.
Mindkét lelkinapon csoportvezetőként vettem részt és megfigyelhettem, hogy milyen nagy szükség van az ilyen összejövetelekre. Elsősorban azért, hogy jobban elmélyüljön lelkiéletünk, másodszor pedig azért, hogy jobban megismerjük egymást. Mind a két lelkinap jó volt. Én is, és úgy gondolom, más is sokat tanult az egészből.
Most még köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy ez a két lelkinap létrejöhessen. Elsősorban Ferenc atyának, aki gyakorlati, hasznos és érdekes előadásaival próbálta szívünkben elmélyíteni a Szentháromság szeretetét. Mindemellett alkalmat adott arra, hogy mindenki szentgyónáshoz járuljon. Külön köszönet jár Anikó nővérnek, aki mindkét helyen a kezdeményezők oldalára állt, és segített megszervezni a programot, a feladatokat, az étkezést. Köszönet Klári és Marika néninek valamint a gitárosoknak, akik az énekek vezetését vállalták.
Isten fizesse meg munkájukat!
Végül, de nem utolsósorban hálát adunk a Mennyei Atyának, aki nagyon jó időt adott nekünk, és segített a lelkinapokon hallottak feldolgozásában, és abban, hogy Krisztus örömhírét továbbadjuk testvéreinknek. Kívánom, hogy minél több ilyen testvéri együttlét jöhessen létre Kárpátalja részein!

ifj. Mikulyák László Técső

Fiatalok felajánló imája

Istenem, meg akarom köszönni, hogy vagyok és amilyen vagyok, amilyenné teremtettél engem. Te adtad nekem szüleimet, a családot, amelyhez tartozom. Felajánlom Neked és szent Szíved szeretetébe helyezem szívemet, fiatalságomat, a maga örömeivel és gondjaival, kétségeivel és reménységeivel.
Drága Szűzanya, égi Édesanyám! Oltalmadba ajánlom szeretteimet, magamat, eljövendő családomat. Légy a mi segítőnk életünk minden napján.

Előző cikkJacques Maritain: A HIT ÚTJAI
Következő cikkCSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ -1998. Pünkösd