Az Élet Menete Munkácson

733
Június elsején, a gyermekvédelmi napon, Munkács különböző felekezetű templomaiban másodízben került sor közös imádságra a meg nem született gyermekekért. Az ima után az Élet Menete megindult a nőgyógyászati klinika felé, ahol abortuszokat végeznek. Ezzel a megmozdulással szeretnénk felemelni a hangunkat a meg nem született gyermekek védelméért, akik szintén Isten teremtményei, viszont a felnőttek semmibe veszik az élethez való jogukat.

A művi terhesség-megszakítás fájó témája sok ember számára nem közömbös. Támogatnak minket más keresztény közösségek és létrejött egy ökumenikus csapat, amelynek tagjai a görög katolikus, a római katolikus, a református egyházak és az ortodox egyház moszkvai, illetve kijevi patriarhátusainak képviselői.

Jó érzéssel tölt el, hogy az állami szervek – élükön a polgármesterrel, Lengyel Zoltánnal – is képviselve vannak ezekben az akciókban, kifejezve az abortuszokkal kapcsolatos álláspontjukat. Éppen az állam részéről jött a kezdeményezés, hogy fel kellene állítani a nőgyógyászati klinika udvarán egy jelképet, amely az Isten által ajándékozott élet védelmére hívná fel a figyelmet. Idén az egyházak püspökei, akik papjaikkal együtt szintén részt vettek az Élet Menetében, megszentelték azt a követ, amelynek helyén majd az emlékmű lesz. Átnyújtottunk az orvosoknak egy levelet, amelyben kérjük, mondjanak le az abortuszok gyakorlásáról, továbbá adjanak rá lehetőséget, hogy az egyházak képviselői tájékoztassák a nőket az abortuszok előtt. Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik részt vettek a megmozdulásban vagy imáikkal támogatták mozgalmunkat.

A szervezők
Előző cikkÉletvédelmi kurzus Nagyszőlősön
Következő cikkTemplombúcsú Rahón