Templombúcsú Rahón

715
A rahói Nepomuki Szent János plébániatemplom 2011. május 14-én ünnepelte 186. búcsúját. Az ünnepi szentmise nagy esemény és örömünnep volt nem csak a rahói római katolikusoknak, hanem a vidék magyarságának is.

Az idei ünnepi szentmise főcelebránsa Kinczel István felsővisói plébános volt (a Szatmári Egyházmegyéből). A felsővisói plébánia történelme összefügg a rahóival, hiszen ebbe a városba is az 1770-es években telepítette Mária Terézia császárnő a zömében római katolikus vallású cipszereket, amivel elkezdődött a római katolikus egyház megszervezése, sőt a két plébániát egyszerre, 1810-ben alapította Klobusiczky Péter szatmári püspök.

Ünnepi szentmisénket jelenlétével megtisztelte Magyarország kijevi nagykövete, Bayer Mihály és felesége; Tóth István beregszászi főkonzul, valamint Budapest- Lipótváros és Deszk testvértelepülések delegációja. Az ünnepi szentmisére zarándokok is érkeztek a környező településekről. A vendégeket a Fermata Fúvószenekar fogadta a templom előtti téren, majd a magyar és az ukrán himnuszok elhangzása után Jaroslav Dumen polgármester köszöntötte az atyákat és a vendégeket.

A szentbeszédben Kinczel István plébános úr arra hívta fel mindnyájunk figyelmét, hogy akárcsak Nepomuki Szent János idejében, ma is egyszerre van jelen a világban a jó és a rossz, a szent és a bűnös. „Nekünk, keresztényeknek az a feladatunk, hogy rajtunk, a mi életünkön keresztül győzedelmeskedjék a világban a jó és a szent, és a feltámadt Krisztus világosságát mutassuk meg a világnak” – emelte ki az atya.

Az ünnepi szentmisében az egyházközség fiataljai és családjai körmenetben hozták az oltárhoz az áldozati adományokat. A szentáldozás után ünnepi körmenetet tartottak. A szentmise végén Nosza Vaszil görög katolikus esperes köszöntötte a testvéregyház nevében az ünneplő rahóiakat. Az ünnepi szentmisét agapé követte a plébánia udvarán. Szentmisénket énekükkel gazdagították az egyházközség ifjúsági és felnőtt kórusai.

Az egyházközség ünnepét emelte, hogy délután 6 órától ünnepi orgonakoncert volt a templomban, melynek keretében egyházközségünk ifjú tehetségei játszottak klasszikus orgonaműveket. Istennek legyen hála Nepomuki Szent János hősies hűségéért és több évszázados pártfogásáért.

Rahói plébánia
Előző cikkAz Élet Menete Munkácson
Következő cikkA házasélet jubileumi ünnepe Rahón