Templombúcsú Rahón

464
A rahói Nepomuki Szent János plébániatemplom 2011. május 14-én ünnepelte 186. búcsúját. Az ünnepi szentmise nagy esemény és örömünnep volt nem csak a rahói római katolikusoknak, hanem a vidék magyarságának is.

Az idei ünnepi szentmise főcelebránsa Kinczel István felsővisói plébános volt (a Szatmári Egyházmegyéből). A felsővisói plébánia történelme összefügg a rahóival, hiszen ebbe a városba is az 1770-es években telepítette Mária Terézia császárnő a zömében római katolikus vallású cipszereket, amivel elkezdődött a római katolikus egyház megszervezése, sőt a két plébániát egyszerre, 1810-ben alapította Klobusiczky Péter szatmári püspök.

Ünnepi szentmisénket jelenlétével megtisztelte Magyarország kijevi nagykövete, Bayer Mihály és felesége; Tóth István beregszászi főkonzul, valamint Budapest- Lipótváros és Deszk testvértelepülések delegációja. Az ünnepi szentmisére zarándokok is érkeztek a környező településekről. A vendégeket a Fermata Fúvószenekar fogadta a templom előtti téren, majd a magyar és az ukrán himnuszok elhangzása után Jaroslav Dumen polgármester köszöntötte az atyákat és a vendégeket.

A szentbeszédben Kinczel István plébános úr arra hívta fel mindnyájunk figyelmét, hogy akárcsak Nepomuki Szent János idejében, ma is egyszerre van jelen a világban a jó és a rossz, a szent és a bűnös. „Nekünk, keresztényeknek az a feladatunk, hogy rajtunk, a mi életünkön keresztül győzedelmeskedjék a világban a jó és a szent, és a feltámadt Krisztus világosságát mutassuk meg a világnak” – emelte ki az atya.

Az ünnepi szentmisében az egyházközség fiataljai és családjai körmenetben hozták az oltárhoz az áldozati adományokat. A szentáldozás után ünnepi körmenetet tartottak. A szentmise végén Nosza Vaszil görög katolikus esperes köszöntötte a testvéregyház nevében az ünneplő rahóiakat. Az ünnepi szentmisét agapé követte a plébánia udvarán. Szentmisénket énekükkel gazdagították az egyházközség ifjúsági és felnőtt kórusai.

Az egyházközség ünnepét emelte, hogy délután 6 órától ünnepi orgonakoncert volt a templomban, melynek keretében egyházközségünk ifjú tehetségei játszottak klasszikus orgonaműveket. Istennek legyen hála Nepomuki Szent János hősies hűségéért és több évszázados pártfogásáért.

Rahói plébánia