Az elraktározott harag

852

Az elraktározott harag felismerése és feldolgozása

A haragot fel kell dolgoznunk, ha el akarjuk kerülni, hogy elmérgesedjen és robbanáshoz vezessen. Sok embernek fogalma sincs arról, hogy a múltban átélt tapasztalatok milyen nagy hatással vannak jelen viselkedésünkre. Amikor átgondoljuk múltbeli sérelmeinket, tegyük fel magunknak a kérdést: „Hogyan dolgoztam fel haragomat ezzel kapcsolatban?” Ha úgy látjuk, hogy ezt elmulasztottuk megtenni, soha sincs késő, hogy változtassunk rajta.

Nézzük az elraktározódott harag feldolgozásának lépéseit! Első a lista elkészítése, utána kérdezzük meg magunktól, hogyan fejeztem ki haragomat az egyes esetekben. A harmadik lépés ugyanolyan fontos, mint a lista elkészítése. Fontossága abban rejlik, hogy miután elkészítettük a listát, vegyük elő újra, és a következőt tegyük vele. Helyezzük magunkat Isten jelenlétébe és olvassuk fel a listát az összes nevekkel és az összes sérelemmel együtt. Azután a következőt mondjuk: „Te tudod Istenem, hogy apám, anyám, testvéreim… (itt soroljuk még a neveket) mit tettek velem. Azt is tudod, hogy évekig magamban tartottam a sérelmeimet. De ma szeretném mindezt a Te kezedbe helyezni. Te igazságos és szerető Isten vagy, mindent tudsz róluk is, látod, miért viselkedtek így velem, Te ismered az Ő tetteiket és legbelsőbb indítékaikat is. Ezért rád bízom őket, mert tudom, neked gondod van rájuk is. Tégy akaratod szerint, tedd azt, ami jó és szeretetteljes. Tudom, hogy ha megbánják a rosszat, amit tettek, Te megbocsátasz nekik. Ha pedig nem tennék ezt, akkor előtted kell majd egy napon számot adniuk.” Végül köszönjük meg Istennek, hogy mindezt rábízhattuk, és kérjük meg, hogy töltsön el Szentlelkével, és kérjük azt is, hogy ezentúl időben fel tudjuk dolgozni haragunkat. Az emberek ezután is fognak sérelmeket okozni, ezért jó megtanulni a harag pozitív kezelési módját.

Ezután érdemes a listát összetépni és elégetni. De az is tanácsolt, hogy a listát lelkivezetője, gyóntatója előtt is felolvassa. Utána annak jeléül, hogy többé nem tartja számon a sérelmeket, tépje össze és égesse el a listát. A lista felolvasása előtt emlékezzünk a Szentírás szavaira: „Isten szerető és igazságos, törődik teremtményei jólétével, és végül mindenkinek igazságot szolgáltat. Ezt minden keresztény tudja. Éppen erről szól a keresztáldozat. Krisztus minden bűnünkért megfizetett helyettünk, így azoknak, akik ezt elfogadják, Isten meg tud bocsátani, és mégis igazságos marad. A következő lépés, hogy döntsük el, hogy megpróbálunk-e kibékülni azokkal, akikkel erre még lehetőségünk van, vagy inkább „elengedjük” haragunkat. Ha az utóbbit választjuk, mondjuk el ezt Istennek, és bízzuk rá a továbbiakat. A következő lépés a kibékülés és a megbocsátás, hiszen erre mindkét félnek szüksége van. Megtapasztalhatjuk, hogy a harag feldolgozásának fent bemutatott módja érzelmi és lelki gyógyulást nyújthat számunkra, továbbá segít abban, hogy egészségesebb viselkedésformákat sajátítsunk el.

A folytatásban szó lesz a megbocsátás fontosságáról, és hogy mit tegyünk, ha a házastársunkra, gyermekünkre, Istenre és önmagunkra haragszunk.

Babály András

Előző cikkA betegség és a gyerekek
Következő cikkMetrómese