Az irgalmasság napja Rahóban

731

Február 20-án tartották a rahói Nepomuki Szent János plébániatemplomban az irgalmasság napját. Megyéspüspökünk, Majnek Antal ünnepélyesen hozta be a templomba Tours-i Szent Márton ereklyéit az egyházmegyében meghirdetett Szent Márton jubileumi év alkalmából.

A nap programja az isteni irgalmasság rózsafüzérével és a püspök atya konferenciabeszédével kezdődött.

 

Majd szentségimádás következett, mely az Úrral való találkozás helye volt szá- munkra, s mely lehetőséget adott nekünk, hogy belemerüljünk a csendbe, az imába, és elgondolkodjunk az Ő irgalmasságán. Az imádságban a taizéi énekek is segítettek.

Az irgalmasság napjára a plébánia tagjain kívül zarándokok is érkeztek Aknaszlatináról, Terebesfejérpatakról, Szvidovecről, Tiszabogdányból, Kőrösmezőről és Zipzerájból, akik együtt vettek részt a keresztúton. A rahói fiatalok színdarabot adtak elő a jelenlévőknek „Szent Márton megosztja köpenyét a koldussal” címmel, melyet Reparuk Ildikó hitoktató segítsé- gével tanultak be.

Ezen a napon természetesen mindenki számára nyitva állt a gyónás szentsége. A jelenlévők együtt lépték át az irgalmasság kapuját, és együtt imádkoztak Szent Márton püspök ereklyéi előtt. A Szent Márton litánia elimádkozása után kilencedet kezdtek a szent tiszteletére. A szent képe és ereklyéi a kilenced idejére templomunkban maradtak, majd a Felső-Tisza-vidék plébá- niáit járták végig.

A záró szentmisét Majnek Antal püspök tartotta; vele együtt misézett Mikulyák László rahói esperesplébános, Mankovics Sándor és Gál Jurij atyák. Szentbeszédében a püspök atya az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlá- sára buzdította a jelenlevőket, példának állítva elénk Szent Márton tettét, hogy mi is így osszuk meg egymással azt a bizonyos köpenyt, testi és lelki értelemben is, attól függően, mire van szüksége felebarátunknak. A püspök atya az életre való nyitottságra is tanított minket; püspöki szolgálata alatt 62 családban keresztelte meg a negyedik vagy többedik gyermeket. A szentmisét a templom Laudate Dominum kórusa tette még szebbé éneké- vel.

A program befejezéseként a püspök atya átadta az okleveleket a „Szent Márton élete” rajzverseny győzteseinek, melyet a rahói és a kőrösmezői plébániaközösségek gyermekei számára hirdettek meg.

 

Előző cikkEgy pálos szerzetes Kárpátalján
Következő cikkIsten irgalmassága cselekedeteinkben