Mészáros Domonkos atya lelkigyakorlata

1129

Mészáros Domonkos OP atya tartott lelkigyakorlatot felnőttek számára február 19-21. között Szinyákon. A téma az isteni irgalmasság volt. Domonkos atya sokatmondó gondolatai segítettek bennünket abban, hogy megértsük, mennyire irgalmas és végtelenül kegyelmes hozzánk az Úr, s hogy kellően fel tudjunk készülni az Ő húsvéti szent titkára. Ennek része volt az is, hogy a lelkigyakorlat alatt részesülhettünk a bűnbocsánat szentségében. A legnagyobb kegyelem az előadások mellett az Úrral való virrasztás volt. Egész éjjel ott lehettünk az Ő közelségében, együtt virraszthattunk Vele, letehettük bajainkat, fájdalmainkat, kérdéseinket az Ő lábához.

 

Domonkos atya vezetésével végigjártuk Jézus kálváriáját az isteni irgalmasság fényében. Pénteken keresztutat végeztünk, este pedig a Passió c. film megtekintésével elevenítette fel számunkra, mit tett értünk az Urunk, milyen nagy áldozatot hozott. Másnap az előadásokban ezt tovább fejtegette szá- munkra az atya. Szombatról vasárnapra pedig együtt virraszthattunk Jézussal, s ahogy az apostoloknak is mondta, úgy nekünk is: „Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!”

(Lk.22,40) Vasárnap pedig dicsőíthettük az Urat, mert meghalt és feltámadt, aminek emlékét megőrizte számunkra a lepel, a feltámadás megdicsőült arcát, ami számunkra erőt és kegyelmet áraszt.

Engedjék meg, hogy egy szentírási résszel zárjam soraimat: „Mi tehát Krisztus követségében járunk, s maga Isten buzdít általunk. Krisztusért kérünk tehát benneteket, engesztelődjetek ki Istennel! Ő azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őáltala” (2Kor 5,20-21).

Szendrey Anita

Előző cikkIsten irgalmassága cselekedeteinkben
Következő cikkÉljük az Igét!