Az őszi Mária-ünnepek

671

Előző számunkban a nyári Mária- ünnepeket vettük sorra a liturgikus naptár szerint. Jelen írásomban az ősz folyamán előforduló Mária-ünnepeket, illetve emléknapokat szeretném bemutatni röviden.

Szeptember hónap elején, 8-án tartjuk meg Kisboldogasszony ünnepét, melynek ez a népi elnevezése. Hivatalosan Szűz Mária születése az ünnep neve. Igaz, hogy nem bizonyított tény történelmi szempontból, hogy éppen ezen a napon született volna a Boldogságos Szűzanya, de az ünnep gyökerei a 6. századra nyúlnak vissza. Egyébként ez a Mária-ünnep is egy templom – a jeruzsálemi Szent Anna – ünnepére utal. Rómában a 7. századtól ünnepli az egyház Mária születését.

Szeptember 12-e Szűz Mária szent nevének emléknapja. XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683. szeptember 12-én Bécs városát a keresztény seregek fölszabadították a törökök alól. Ezt az ünnepet ma csak magyar, illetve német nyelvterületeken tartják, elsősorban a történelmi okok miatt.

Szeptember 15-én, a Szent Kereszt felmagasztalása utáni napon tartjuk a Fájdalmas Szűzanya emléknapját. Hiszen amikor a kereszt alatt állt, valóban osztozott Szent Fia szenvedéseiben. Kezdetben csak a szerviták ünnepelték ezt az emléknapot. VII. Pius pápa vezette be az egész egyház számára a napóleoni fogságból való visszatérés emlékére.

Október 7-én ünnepli az egyház a Rózsafüzér Királynőjét. Az ünnepet V. Pius pápa rendelte el az 1571-es lepantói győzelem emlékére. Ezt a győzelmet a rózsafüzér imádkozásának és az Istenszülő segítségének tulajdonította a szent életű pápa. Az egész világegyházra csak a 18. században terjedt ki ennek az emléknapnak a megünneplése.

Magyar egyházunk október 8-án külön főünnepet szentel a boldogságos Szűz Máriának, mint a Magyarok Nagyasszonyának, illetve Magyarország Főpatrónájának. Bár a magyar nép mindig is nagyasszonyának tisztelte a boldogságos Szűz Máriát, hiszen első, szent királyunk neki ajánlotta az országot, saját ünnepe mégsem volt a liturgiában. A honfoglalás ezredik évfordulóján engedélyezte az ünnepet XIII. Leó pápa a magyaroknak Vaszary Kolos esztergomi hercegprímás kérésére. Ekkor az ünnepet október második vasárnapján tartották. X. Pius pápa október 8-ra tette át, mint II. osztályú ünnepet. Az új és végleges naptár 1984-től október 8-át újra a magyarság főünnepeként tartja számon.

Az őszi idő utolsó Mária-ünnepét november 21-én tartja az anyaszentegyház. Ez a Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban. Ez az emléknap a római Sancta Maria Nova templom szentelésének az emléknapja. A keleti egyház ezen a napon ünnepelte Mária bemutatását, a hagyomány szerint ugyanis a hároméves Máriát bemutatták vagy felajánlották a jeruzsálemi templomban. Ezekkel az ünnepekkel találkozunk tehát az ősz folyamán a Boldogságos Szűz Máriával kapcsolatban.

Molnár János
ungvári plébániai kormányzó

Előző cikkImaoldal
Következő cikkDomonkos örökfogadalom Budakeszin