Bíró László püspök Ungváron

853

Március 26-28. között dr. Bíró László püspök tartott háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatot az ungvári Szent György-templomban. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele.

– Püspök atya, minek köszönhető jelenlegi látogatása? Most először jár Kárpátalján?

– Örömmel tettem eleget Molnár János ungvári plébános meghívásának, hogy tartsak nagyböjti lelkigyakorlatot az ungvári és környéki híveknek. Mikor szemináriumi elöljáró voltam, mindig törekedtem arra, hogy kispapjaimat elvigyem a határon túli részekre is. Ennek kapcsán két alkalommal is jártunk már Kárpátalján. Fontosnak tartom azt, hogy az anyaország kifejezze szeretetét a szórványban élő magyarság felé, akik kívül rekedtek a határon, de a határ nem lehet akadálya, hogy az egységünket megőrizzük.

– Milyen nagyböjti gondolatokat közvetít az itteni hívek számára?

– Arról próbáltam elmélkedni, hogy ha az embertől elveszük a természetfölötti irányultságot, az istenhitet, akkor megalázzuk az embert. Az ember egyedül képtelen a szeretet kultúráját építeni, pusztán a halál civilizációját fogja építeni. Ha az embertől elveszük az Istent, pusztán biológiai lény lesz és képtelen magasabb irányokat megvalósítani az életében. Fontos az, hogy belesimuljunk a teremtés rendjébe, vagyis Krisztuskövető emberek legyünk, mert csak így tudunk jövőt építeni. Ha a teremtés logikájával szembemegyünk – vagyis Krisztus logikájával megyünk szembe, akiben minden teremtetett -, akkor csak az önpusztító folyamatnak az építői lehetünk. Sajnos, Európa egyre inkább erre halad, egy önpusztító folyamatban áll benne édes magyar hazánk is. Száz születésre 70 abortusz jut.

– Hogyan látja a családok szerepét a mai világban?

– Most januárban volt a Katolikus Családok VI. Világkongresszusa és Világtalálkozója Mexikóban, melynek a témája: A család emberi és vallási értékekre nevel. A konferencia fontos üzenete, hogy a család központi helyet foglal el az egyház életében, míg a társadalom egyre inkább a perifériára szorítja a családot, magánügynek tekinti. Személyes ügy, az igaz, de nem magán-, hanem közügy. Az egyház próbálja a középpontba helyezni a családot. Sokszor elhitetik, hogy a házasságon alapuló család felett eljárt az idő és már nincs jövője, ugyanakkor látnunk kell, hogy rengeteg házasságon alapuló család van, ahol megszületik az élet. Fontos, hogy a házasságnak többlettartalma van az együttéléssel, élettársi kapcsolatokkal szemben.

A család világörökség – mondta az egyik felszólaló -, ezt nem szokás eltékozolni, ezt nekünk, magyaroknak is, határon innen vagy túl, nagyon komolyan kell vennünk. Számunkra a jövő a házasságon alapuló család, amely nyitott az életre.

– Kárpátaljai útja során hová látogat még el?

– Természetesen megtekintem Ungvár nevezetességeit, majd ellátogatok Munkácsra, ahol Majnek Antal püspökkel találkozom, valamint részt veszek vele egy családtalálkozón.

Váradi Lia

Előző cikkImaoldal
Következő cikkHúsvéti stációk az öröm útján