December szentjei

811

Imaszándék: A szegény és alázatos Krisztus Lelke támasszon az Egyházban hathatósabb közösségvállalást a szenvedőkkel és az élet peremére szorultakkal.

3. Xavéri Szent Ferenc (1506-1552). A spanyolországi Navarrában született, Párizsban tanult, s itt csatlakozott Loyolai Szent Ignáchoz. Egész életét a missziós munkának szentelte. Állomásai: India és az indonéziai szigetvilág. A portugál hódítókat igyekezett rávenni arra, hogy emberségesen bánjanak a bennszülöttekkel. Kínába is el akart jutni, de útközben egy szigeten meghalt. Ő az újkori misszió úttörője, s a missziók védőszentje.
6. Szent Miklós (IV. század). Myra város püspökének tisztelete már a VI. században elterjedt. Ereklyéit az olaszországi Bariban őrzik.
13 Szent Lucia (?-304). A ránk maradt Passió c. irat szerint szüzességet fogadott, és elosztotta egész vagyonát. A diocletiánusi üldözésben szenvedett vértanúhalált. Sírját megtalálták a syracusai katakombákban.
14. Keresztes Szent János (1542-1591). Spanyolországban született, a jezsuitáknál tanult, s közben szolgaként is dolgozott a szegények kórházában. Később a karmelita rendbe lépett. Pappá szentelése után találkozott Avilai Szent Terézzel, akinek a rend megújításában segítőtársa lett. Jánost a reform ellenőrzői bebörtönözték, s meg is verték. Elöljárói mindvégig nem értették meg.
Írásai az újkori misztikának legnagyobb alkotásai.
26. Szent István (?-33 körül). Egyházunk első vértanúja Jeruzsálemben volt diakónus. Tevékenysége nem tetszett a zsidóknak, akik hamis tanúk kíséretében a főtanács elé hurcolták, majd megkövezték.
27. Szent János apostol, evangélista. Betszaidában született, szülei Zebedeus és Szalome, testvére az idősebb Jakab apostol. Erőteljes férfi volt bátyjával együtt, Jézus a „mennydörgés, fiainak” nevezte őket. János korábban Keresztelő Szent János tanítványa volt. A keresztről Jézus János apostolra bízta édesanyját. A hagyomány szerint
Efezusban halt meg öreg aggastyánként, s állandó „prédikációja” ez volt: „Fiacskáim, szeressétek egymást!”
28. Aprószentek. A Heródes által megöletett kisdedeket az V. század óta ünnepli az Egyház. Szent Ágoston és az egyházatyák magasztalják őket, mert Krisztus helyett haltak meg.
29. Becket Szent Tamás (11 ISII 70). Londonban született, a canterbury érsek fődiakónusa, később a király kancellárja, majd canterbury érsek. Hat évig száműzetésben volt, mert a király az egyház ügyeibe való beavatkozása miatt Tamásnál ellenállásba ütközött. Később hazatért, s a király egy vecsernyén megölette.
30. A Szent Család ünnepe. Jézus, Mária és József útján járva kell megőriznünk a családok egységét.
31. I. Szent Szilveszter (314-ben lesz pápa-335). Az ő idejében volt az első egyetemes zsinat Niceában. Ebben az időben épültek a Szent Péter-és Szent Pál- templomok.

Összeállította: Németh Imre

Előző cikkSzent Márton-napi búcsú
Következő cikkROMZSA TÓDOR FÖLDI MARADVÁNYAI KÜLÖNÖS MEGTALÁLÁSÁNAK TÖRTÉNETE (2.)