Egy nap Rómában

841

Életvédők konferenciája és díjátadás

Majnek Antal püspök és Vira Fediva, a Munkácsi Egyházmegye életvédő csoportjának tagja december 10-én Rómában részt vett a legnagyobb olasz életvédő szervezet, a Movimento per la vita ( Mozgalom az életért) szervezet díjátadásán és az általuk rendezett konferencián. Ennek keretében bemutatták az egyházmegyénkben folyó életvédelmi munkát, melyet nagy elismeréssel fogadtak a mozgalom Európából összegyűlt képviselői. Az alábbiakban Fira Fediva beszámolóját olvashatjuk.

A „Mozgalom az életért” (Movimento per la vita) nevű szervezet 2008-ban Olaszországban megalapította a Boldog Kalkuttai Teréz anya nevét viselő európai díjat az életért. A díjat az emberi jogok nemzetközi nyilatkozata aláírásának évfordulóján adják át, a dokumentum 1948. december 10-én lépett életbe. Minden évben az egész világ megemlékezik erről az évfordulóról, de gyakran elfelejtik, hogy a legfontosabb és legalapvetőbb minden emberi jog közül az élethez való jog. A díjjal elsőként az ismert francia genetikus profes.- szort, Jérome Lejeune-t tüntették ki, posztumusz (halála után). Idén ezt a díjat – szintén posztumusz – Chiara Lubichnak ítélték, aki megalapította a Fokoláre Mozgalmat, mely azóta Európában és az egész világon elterjedt.

A díjátadásra Rómában, a város polgármesteri hivatalában került sor 2011. december 10-én. A rangos vendégek között ott volt Ennio Antonelli bíboros, a családért felelős pápai tanács elnöke, Gianni Alemanno, Róma polgármestere, Soltész Miklós, Magyarország szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára és mások. Mi szintén a vendégek között voltunk ezen az ünnepségen Majnek Antal püspök atya vezetésével, akinek az áldásával elkezdődött és azóta is folyik az életvédő munka egyházmegyénkben. Nekem különösen nagy élmény volt részt venni a rendezvényen, mivel már közel 20 éve vagyok a Fokoláre mozgalom tagja, és ez a kitüntetés a maga módján elismeri Chiara Lubich és Mária ügyének különleges karizmáját. A díjat Maria Voce (Emmausz), a Fokoláre mozgalom jelenlegi elnöke vette át, akinek személyesen adtuk át a munkácsi közösség üdvözletét.

E nap reggelén volt még egy fontos találkozó, melyen részt vettek az európai életvédő mozgalmak képviselői, és ahol felolvasták az Európa Parlament elnökéhez intézett követelést „Az emberi jogok nemzetközi nyilatkozata” 3. cikkelyének betartásáról, vagyis arról, hogy az ember élethez való jogát a fogantatástól kezdve a természetes halálig kell biztosítani.

Ahhoz, hogy ezt a követelést meg is hallják az Európai Bizottságban, legalább egymillió aláírást kell összegyűjteni. A konferencián mintegy 15 európai ország képviselői voltak jelen, és mindenkinek lehetősége volt bemutatni a saját országában folyó munkát, megosztani gondolatait, ötleteit.

Nekem is alkalmam volt beszámolni az itthon, Kárpátalján végzett munkáról, ahol imádságunk és munkánk eredményeként 55 százalékkal csökkent az abortuszok száma. Nagy figyelem övezte az abortuszon átesett nőkkel végzett munkánkat is, amit a régióban senki más nem csinál. Mindez köszönhető azok imáinak is, akik – sokan közülük névtelenül – évek óta velünk együtt imádkoznak. Ebből az alkalomból szeretném kifejezni Önöknek, a Munkácsi Egyházmegye híveinek hálámat az együttműködésért.

Azzal, hogy lelkileg és anyagilag támogatják a mi életvédő csoportunkat, Önök is hozzájárulnak munkánk sikeréhez és lehetőségük van arra, hogy életeket mentsenek. Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok mindnyájuknak, s kívánom azt is, hogy a Gyermek Jézus szülessen meg minden egyházközségben, minden házban és mindenki szívében.

Vira Fediva, a Munkácsi Egyházmegye életvédő csoportjának tagja

Előző cikkAdventi koszorúkötés az ungvári plébánián
Következő cikkÉlménypedagógia Beregszászban