Egyházmegyei zarándoklat Máriapócsra

699

Október 10-én reggel 8 után indultunk el a határ felé négy busszal. Voltak olyanok, akik ennél sokkal korábban keltek – például akik a Felső-Tisza-vidékről érkeztek, hogy elérjék a különböző helyszínekről induló zarándokbuszokat. Ungvárról, Munkácsról, Csapról, Kaszonyból, Husztról, Viskről, Újlakról, Técsőről, Szlatináról, egyszóval egész egyházmegyénkből útra keltek a zarándokok, összesen mintegy 180-an, akik így valóban az egész egyházmegyét képviselték.

A határon kicsit széthúzódott a mezőny: különböző gyorsasággal engedték át a buszokat, a técsői buszt pedig hosszú ideig feltartóztatták. Emiatt ők nem jutottak el a zarándoklat köztes állomásaira, hanem a magyar oldalra érve azonnal Máriapócsra indultak, hogy idejében odaérjenek a szentmisére.

Mi, szerencsések, akik nagyobb gond nélkül átjutottunk, Mátészalka felé vettük utunkat. Miután megnéztük az ottani templomot, továbbindultunk Nyírbátor felé. Itt Babály András plébános fogadott minket, amikor az elmúlt években munkácsi plébánosként velünk zarándokolt Máriapócsra, még nem gondolhatta, hogy egyszer plébánosként fog itt üdvözölni minket. Őt is, minket is megörvendeztetett a találkozás; mi felköszöntöttük 50. születésnapja alkalmából, ő pedig bemutatta nekünk a templomot.

Máriapócsra érve már készülődhettünk a szentmisére, ami 18 órakor kezdődött. A szentmise elején Bohán Béla atya köszöntötte Ternyák Csaba egri érseket, és elmondta: kisgyermekként (mint nyírségi lakos) ő is részt vett máriapócsi zarándoklatokon, s emlékszik, hogy akkor is érkeztek oda kárpátaljai zarándokok. Az érsek atya pedig elmondta, hogy már egy ideje készült arra, hogy érsekként is elzarándokoljon Máriapócsra, s most ez a kárpátaljai zarándokok meghívásának köszönhetően végre valóra vált. A szentmisét az érsek atya, Bohán Béla beregszászi, Pogány István munkácsi és Szulincsák Sándor huszti papjainkkal együtt mutatta be.

A szentmise után megvacsoráztunk magunkkal hozott elemózsiánkból, és kicsit megpihentünk. 8 órakor szentségimádás volt a közeli kistemplomban, majd 9 órakor kezdődött a virrasztás a kegytemplomban, mely reggelig tartott. Közben elmélkedések hangzottak el papjainktól, szentírási részleteket olvastunk fel, rózsafüzért mondtunk. Végig volt gyónási lehetőség is.

Október 11-én, reggel 9 órakor Majnek Antal püspök atya mutatott be számunkra szentmisét a kegytemplomban Németh Sándor benei és Rácz István técsői papjainkkal, valamint Babály András nyírbátori plébánossal együtt. A szentmise előtt hosszú percekig olvasták fel imaszándékainkat, amelyekkel Máriapócsra érkeztünk, s amelyeket reggel gyűjtöttünk össze.

Számomra nagy élmény volt ez a zarándoklat. Élmény volt látni, hogy mennyien vették a fáradtságot és eljöttek zarándokolni, engesztelni Máriapócsra egyházmegyénkért. Élmény volt látni, hogy a fáradtság ellenére a legtöbben egész éjszaka virrasztottak, imádkoztak. Csak az Úristen a megmondhatója, mennyi kegyelmet esdekeltek ki egyházunk, egyházmegyénk, egyházközségeink számára.

Egy zarándok elbeszélése alapján lejegyezte:
Pápai Zsuzsanna

Előző cikkMayer Mihály pécsi megyés püspök székesegyházunk felszentelésének évfordulóján
Következő cikkImaoldal