Imaoldal

648

„Krisztus a századok távolságából is közvetlenül szól hozzánk, nekünk beszél. Fölénk hajol és fülünkbe súg. Hallgassuk, de ne elégedjünk meg a tétlen hallgatással, a szeretet édes, benső bizalmasságában szólaljunk meg mi is, és kérdezzük csendes, meghitt alázattal: „Emlékezel, Uram? Emlékezel… az isteni részvétre, mely megjárta a lelkedet, mikor mondtad: Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztok és terhelve vagytok…” Ugye arra gondoltál, hogy az Atyától végtelen erőket hoztál a földre, s hogy hatalmad és szereteted győzedelmeskedni jött tehetetlenségünk és hidegségünk fölött…”

/Prohászka Ottokár/

„Könyörgök, Uram, nyilatkoztasd ki, mim vagy nekem?
Mondd lelkemnek: én vagyok üdvösséged!
Úgy mondd, Uram, hogy meghalljam!
Íme, szívem, lelkem fölfigyel hozzád, nyisd meg fülemet s mondd lelkemnek: Én vagyok a te üdvösséged!
Hangod után megindulok s megfoglak. Ne takard el arcodat előlem;
Szívesen meghalok, Hogy örökre meg ne haljak, Hanem láthassam színedet.”

/Szent Ágoston/

Úristen, te az egész világ gondviselője vagy. Te adsz erőt a gyönge embernek, a te kezedben van a fejedelmek lelke. Te hatalmasabb vagy minden földi királynál. Tégy velem tetszésed szerint!

/Szent Imre herceg/

 

Kempis Tamás:

Uram, áldott a te szavad,
méznél, lépésméznél édesebb a számban.
Hová lennék
sok háborúságomban, szükségemben,
ha szent igéiddel meg nem erősítenél?
Csak végül eljussak az üdvösség kikötőjébe,
mit számít akkor,
hogy közben mit és mennyit szenvedek!
Adj jó véget, adj üdvösséges kimúlást e világból.
Emlékezzél meg rólam, én Istenem,
és vezess engem egyenes úton a te országodba.
Ámen.

Milyen csodálatos a Megváltó evangéliumi szava: „Az Atyához megyek!” Ez a szó legyen jelszavunk nappal és éjszaka, cselekedeteinkben és keserveinkben, boldogságunkban és könnyeink között! Vigyen bennünket minden egy lépéssel közelebb, egy lépcsőfokkal feljebb Istenhez! Ha ezt a szót nem üres szóként, hanem lelkünk egész komolyságával jelszavunkká választjuk, érezni fogjuk, mekkora erő árad belőle, és mennyire megnemesíti kis és nagy gondjainkat, sőt, egész hivatásunkat.

/H. Suso/

 

Az Isten számít rád!

Egyedül az Isten tud a teremtés csodájával élni,
De rád bízta, hogy két kezeddel gondoskodj róla.
Egyedül az Isten képes új életek forrása lenni,
De neked kell elfogadnod ajándékát.
Egyedül az Isten hívhat meg az örök életre,
De te neveled gyerekeidet az Isten-szeretetre.
Egyedül az Isten tud valóságos hitet adni,
De neked kell imádkoznod érte.
Egyedül az Isten tud erőt adni mindenhez,
De neked kell kérni, hogy Vele tudj maradni.
Egyedül az Isten tud igazi békét adni.
De neked kell az Isten békéjére vágyni.

                 /ismeretlen szerző/

Előző cikkEgyházmegyei zarándoklat Máriapócsra
Következő cikkAz Egyházmegyei Teológiai Tanfolyam évnyitója Munkácson