Az Egyházmegyei Teológiai Tanfolyam évnyitója Munkácson

725

2008. szeptember 27-én, szombaton, ünnepélyesen megnyitották Munkácson az Egyházmegyei Teológiai Tanfolyam 6. kurzusát. A Veni Sancte szentmisét Majnek Antal püspök mutatta be a Tours-i Szent Márton székesegyházban az egyházmegyénkben vendégségben tartózkodó Mayer Mihály pécsi megyés püspökkel, valamint Pogány István munkácsi és Losák István sislóci lelkipásztorokkal együtt. A szentmisén megemlékeztek a Munkácsi Egyházmegye kihirdetésének 6. évfordulójáról is, mely szintén erre a napra esik.

Mayer Mihály püspök homíliájában arról beszélt, hogy aki hittant akar tanítani, annak nem elég csak leadnia a tananyagot, mint a többi órán, hanem arról életével is tanúskodnia kell. Többek között ezt is jelenti Jézusnak az a tanítása, hogy mindennap fel kell vennünk keresztünket. Mert kereszt az is, hogy mindennap meg kell küzdenünk azért, hogy Jézus útján maradjunk.

Jézus mellé nem tehetünk ideológiákat, felfogásokat, nem relativizálhatjuk istenségét. Ha ezt tenném egy hittanórán, tetszetősen hangzana, és tapsot kapnék érte – de mi tapsot akarunk, vagy az egy igaz Istent adni a gyermekeknek, keresőknek, és azoknak, akik elfordultak tőle?

Nem csak néhány évre, hanem az egész életre akarunk tudást adni a ránkbízottaknak. Akik hitoktatók lesznek, érezzék át ennek magasztosságát. Engedjük, hogy szívünkbe is leszálljon mindaz, amit teológiából tanulunk, és akkor ez életre szóló istenélménnyé, Istenkapcsolattá válik számunkra.

Majnek Antal püspök felhívta a tanfolyam résztvevőinek figyelmét Jézus szavaira, aki azt mondta: az örök élet az Isten megismerése. Ez az, aminek soha nem lesz vége. A tanfolyamot kezdőknek azt kívánta: ne csak eszükbe, hanem szívükbe is hatoljon be mindaz, amit megtanulnak, és így tegyenek tanúságot arról a Mesterről, aki nem csak itt a földön, hanem a mennyek országában is örökké fog boldogítani minket. Fontos a tanulás, de sokkal fontosabb a szívbéli nyitottság a tantárgyak és a mögöttük lévő isteni valóság iránt: a tanfolyam lényege az, hogy kedvet kapjanak Isten országához, az Ő titkaihoz. A most végzettektől pedig azt kérte: ne csak a szavakat, a megtanultakat, hanem az éltető Lelket, a szeretet melegét is adják tovább, így tegyenek tanúságot Krisztusról.

A szentmise után került sor a most végzettek diplomaosztójára – Majnek Antal püspök 10 végzettnek adta át az oklevelet. A most végzettek pedig tréfásan-komolyan személyre szabott „doktori oklevelet” készítettek minden tanáruk részére. A diplomaosztóval egy időben elkezdődött az új kurzus első tanítási napja is.

Az első teológiai tanfolyamra 1993-ban került sor Nagyszőlősön. Célja akkor az volt, hogy világi hitoktatókat képezzenek, akik segítik az amúgy is nagyon kevés pap munkáját. Ez a cél megvalósult, Kárpátalján számos hitoktató található valamennyi plébánián. A teológiai tanfolyam céljai ezért kibővültek: nemcsak azokat várják, akik hitoktatókként kívánnak működni, hanem azokat is, akik többet szeretnének megtudni hitükről, felnőttebbé, tudatosabbá akarják tenni azt.

A teológiai tanfolyam három éves, minden hónap egyik szombatján tartják az órákat Munkácson. Félévente vizsgákkal adnak számot tudásukról a résztvevők. A tanárok között ott találjuk a püspök atyát, az egyházmegyében működő papokat, szerzetesnővéreket és világiakat. Heidelsperger István atya pedig már tizenöt éve, a kezdetektől a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéből jár át minden hónapban órákat tartani.

Pápai Zsuzsanna

Előző cikkImaoldal
Következő cikkVilági domonkosok beöltözése Munkácson