Világi domonkosok beöltözése Munkácson

734

Október 4-én délelőtt örömteli ünnepre gyűltek össze Munkácson, a székesegyház kápolnájában a domonkos család tagjai: kilenc új tag kapta meg a rendhez tartozás jelét, a fehér skapu-lárét, melyet elöljárójuk, Zsábej Edit adott át nekik. Ezzel a lépéssel az egyéves felkészítés után a noviciátushoz érkeztek, mellyel elkezdődik rendi képzésük.

A szertartás és a szentmise is két nyelven – magyarul és ukránul – folyt, mivel az új tagok között is volt mindkét nemzetiséghez tartozó.  Az ünnepi szentmisét Majnek Antal püspök és Duda Svorad frigyesfalvi plébános, domonkos szerzetes tartották. A szentmisén megjelentek a beöltözők házastársai, gyermekei, unokái is.

Svorad atya arról beszélt a domonkos család új tagjainak, hogy amint több évnek kellett eltelnie ahhoz, amíg el tudták kötelezni magukat a házasságban egész életükre, ugyanígy van a harmadrendi örökfogadalommal is. Ezért van szükség a most kezdődő rendi képzésre. Hivatásukkal kapcsolatban fel kell tenniük a kérdést: mit akar tőlem az Isten? Válaszolniuk kell hívására, hiszen ő meg akarja koronázni az életüket ezzel a vállalással. Isten nem hibázik: ha valamire meghív minket, akkor mindig ad erőt a konkrét helyzetekben. Oda hív minket, ahol vagyunk, mindennapi életünk körülményei közé. Majnek Antal püspök úgy is, mint ferences szerzetes, örömmel üdvözölte a beöltözőket.  Különös egybeesés, hogy erre az ünnepre éppen Szent Ferenc ünnepén kerül sor – mondta -, de véletlenek nincsenek. Szent Ferenc és Szent Domonkos egy időben, egy országban, és egy ügyért éltek. Különböző utakon jártak, másféle emberek voltak, de ugyanazt a Mestert szolgálták. Nem véletlen, hogy a mindenszentek litá-niájában is egymás mellett említik őket.

Végezetül a püspök atya azt kívánta az új tagoknak, hogy az a sok jó, amit az elmúlt évben tanultak, és amit a szívükbe engedtek, tetteiken keresztül életre is keljen. Az összes jelenlévőtől pedig azt kérte, hogy mindig legyen szemünk előtt a szegény és alázatos Jézus, őt kövessük.

Egyházmegyénkben a ferences és a domonkos rendnek vannak világi rendi (harmadrendi) tagjai, valamint sok hívő tevékenykedik aktívan a kamilliánus családban is.

Pápai Zsuzsanna

Előző cikkAz Egyházmegyei Teológiai Tanfolyam évnyitója Munkácson
Következő cikkA Tranzitus ünnepe Nagyszőlősön