Élő Ige az élő nyelvben

1596

Bibliai eredetű szólások és közmondások (4.)

36. Ki kardot ránt, kard által vész el.

Jelentése: Amilyen módszerrel valaki tőrbe akarja csalni, elpusztítani a másikat, akár ellenségét is, ugyanúgy kerülhet majd ugyanolyan kelepcébe, hasonló lehet a büntetése, végzete. Figyelmeztetés, hogy mielőtt hirtelen cselekednénk, gondoljuk meg, mit teszünk.
Eredete: Jézus kísérői közül az egyik kardjához kapott, kirántotta, a főpap szolgájára sújtott, és levágta a fülét. Jézus rászólt: „Tedd vissza hüvelyébe kardodat! Aki kardot ragad, az kard által vész el.” /Máté 26, 51-52; Jelenések 13, 10/

37. Kiüríti a keserű kelyhet.

Jelentése: Valamilyen okból vagy ok nélkül szenved.
Eredete: Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet majd én kiiszom?” /Máté 20, 22; Márk 10, 38/
Megjegyzés: Jézus közelgő szenvedését és kereszthalálát érti a keserű kehely alatt. A kehely itt szimbólummá válik.

38. Nemcsak kenyérrel él az ember.

Jelentése: Nem csak a test javát kell keresni, mert a test eledele a kenyér. A szellem, a lélek eledele a gondolkodás, tanulás, szellemi munka.
Eredete: „Megalázott és hagyta, hogy éhezz, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél és atyáid sem ismertek, hogy megtudd: nemcsak kenyérrel él az ember, sokkal inkább azzal él az ember, ami az Úr szájából jön.” /M Törvény 8, 3; Máté 4, 4/

39. Aki keres, talál.

Jelentése: Ha igazán törekszel valamire, akkor eléred.
Eredete: „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek! Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak.” /Máté 7, 7-8; Lukács 11, 9-10/

40. Fenékig üríti a keserűség poharát.

Jelentése: szenved
Eredete: lásd 37.

41. Hordja a keresztjét.

Jelentése: 1. Türelemmel viseli gondjait, problémáit, szenvedéseit. 2. Ártatlanul szenved.
Eredete: „Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye keresztjét és kövessen.” /Máté 16, 24; Márk 8, 34; Lukács 9, 23/
Megjegyzés: A kereszt a szenvedés szimbóluma a keresztény egyházakban.

42. Óvakodj a képmutatástól!

Jelentése: 1. Magadat add, viselkedj természetesen! 2. Figyelmeztetés, hogy hiába rejtegeti valaki az igazi énjét, az egyszer úgyis előbújik.
Eredete: „Óvakodj a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól!” /Lukács 12, 1/

43- (A)hol (a) kincse, ott (a) szíve.

Jelentése: Azt szereti és annak él az ember, akit vagy amit a legtöbbre értékel.
Eredete: „Ahol a kincsed, ott a szíved is.” /Máté 6, 21; Lukács 12, 34/

44. Megcsalta a kígyó almája.

Jelentése: Csúnyán rászedték, elámították, becsapták.
Eredete: „A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: „Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?” Az asszony így válaszolt a kígyónak: „A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: „Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok!” Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: „Semmi esetre; nem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat.” /Teremtés 3, 1-5/

45. Konkolyt hint (a tiszta búza közé).
Jelentése: Ellenségeskedést, viszályt kelt.
Eredete: „Amikor szolgái aludtak, jött az ellensége és konkolyt szőrt a búza közé, aztán elment.” /Mt 13,25/

46. Ki kopog, annak ajtót nyitnak.

Jelentése: Ha kitartóan próbálkozol, jársz valami után, azt eléred.
Eredete: lásd 39.

47. Az vessen (dobjon) rá követ (az vesse rá az első követ), aki…

Jelentése: Az ítélje el, aki (maga nem követett el hasonló vétket)…
Eredete: „Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt röviddel ezelőtt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék s vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. De tovább faggatták, azért fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!” /János 8, 3-7/

48. (Itt) kő kövön nem marad.

Jelentése: Teljesen lerombol.
Eredete: Jézus kijött a templomból és elindult. Tanítványai odafordultak hozzá, és mutogatták neki a templom köveit. Erre megjegyezte: „Látjátok ezeket? Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.” /Máté 24, 1-2; Márk 13, 1-2; Lukács 19, 44; János 21, 5-6/

Bekecs József

Előző cikkMikor téged várlak…
Következő cikkHogy szerelmünket jellé tegyük…