Élő Ige az élő nyelvben

1042

Bibliai eredetű szólások és közmondások (2.)

9. Nem az a bűn, ami bemegy, hanem ami kijön.

Jelentése: Nem az evés-ivással, a böjt megszegésével, hanem a csúf beszéddel és mások rágalmazásával vétkezik igazán az ember.
Eredete: „Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná.” /Máté 16, 11; Márk 7, 15/

10. Add meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené!

Jelentése: Igyekezz eleget tenni minden kötelességednek embertársaiddal szemben; felelj meg a követelményeknek (legjobb tudásod szerint).
Eredete: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!” /Lukács 20, 25/

11. Légy Dániel!

Jelentése: Magyarázd meg a szóban forgó dolgot!
Eredete: a Biblia ószövetségi részéből Dániel könyve.
Magyarázat: a Biblia szerint Isten bölcsességet adott Dánielnek, s ő minden álmot és látomást meg tudott magyarázni.

12. Mit akarsz te, pöttöm Dávid, Góliáttal?

Jelentése: Hogy mersz az erősebbel, a nagyobbal kikezdeni?!
Eredete: Dávid győztes párviadala Góliáttal. /1Sámuel 1-54/
Magyarázat: a filiszteus jóval magasabb termetű nép volt, mint a zsidók.

13- Elsőkből lesznek az utolsók, utolsókból pedig az elsők.

Jelentése: Azokra az emberekre mondják, akik gőgösen egyre magasabbra törtetnek, de később tönkremennek, épp a nagyra vágyásuk miatt.
Eredete: „Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, s aki első akar lenni, legyen a cselédetek!” /Máté 20, 27; Márk 10, 43-44/

14. Sokszor kivész a búza, megmarad a konkoly.

Jelentése: gyakran az pusztul el hamarabb, aki, ami értékes, a hitvány pedig megmarad.
Eredete: Jézusnak a konkolyról szóló példabeszéde /Máté 13, 24-30/
Megjegyzés: a szólás épp a bibliai példabeszéd fordított változata.

15. Fogat fogért.

Jelentése: Amilyen kárt, bajt okozott nekünk valaki, ugyanolyannal fizetünk neki.
Eredete: „…törést törésért, szemet szemért, fogat fogért.” /Leviták 24, 20; Máté 5, 38/

16. (Ez) az ígéret földje.

Jelentése: 1. Csodálatos hely, ahová valaki már régen vágyott. 2. Álomvilág.
Eredete: „Ezért elhatároztam: kivezetlek benneteket az egyiptomi rabságból a kánaániak, a hettiták, az amoriták, a periziták, a hivviták és a jebuziták földjére, a tejjel-mézzel folyó országba.” /Kivonulás 3, 17/
Megjegyzés: Isten megígérte a zsidóknak a fentebb említett földet, így maradt meg a nép ajkán a szólás.

17. Két gazdát nem lehet szolgálni.

Jelentése: Nem lehet az embernek egymással ellentétes érdekeket kielégítenie.
Eredete: „Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is.” /Máté 6, 24; Lukács 16, 13/

18. Akkora (olyan), mint egy Góliát.

Jelentése: Feltűnően nagy termetű (ember).
Eredete: „A filiszteusok soraiból előlépett egy harcos. Góliátnak hívták, és Gátból való volt. Hat könyök és egy arasz volt a magassága, a fejét bronz sisak fedte, és pikkelyes páncélt viselt; a páncél 5000 sékel bronzot nyomott. A lábán bronz lábszárvédő volt, a két válla közt meg bronz hajítódárda. A lándzsája nyele olyan volt, mint egy zubolyfa, a lándzsája hegye meg 600 sékel vasat nyomott. Előtte haladt a fegyverhordozója.”
Megjegyzés: 1 sékel = 11,4g

19. A tiltott gyümölcs édesebb.

Jelentése: lásd 1.
Eredete: lásd uo.

20. Haja szála sem vész el (sem görbül).

Jelentése: Nem lesz bántódása, nem éri semmiféle baj.
Eredete: „De nem vész el egy hajszál sem fejetekről.” /Lukács 21, 18; Máté 10, 30/

21. Hegyeket mozgat meg (a hite).

Jelentése: Valaki eltökélten és öntudatosan mindent megtesz, hogy elérjen valamilyen nemes, jó célt; olyan dolgokat visz végbe, melyek esetleg túllépik képességei határait.
Eredete: Jézus így felelt: Ha hisztek Istenben, bizony mondom nektek, hogyha valaki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel és vesd magad a tengerbe és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, akkor az csakugyan megtörténik.” /Márk 11, 22-23/

Előző cikkNéhány érdekes adat a pápákról
Következő cikkGYERMEKVÁLLALÁS