Első alkalommal – ökumenikus találkozó Szinyákon

765
ujtas-2015-6-29

A sokak által kedvelt szinyáki lelkigyakorlatos házban 2015. május 27-én Munkács több felekezetének (római katolikus, görögkatolikus, református, ortodox, evangélikus, Élő Isten Egyháza) képviselői, valamint Kassa városa felekezeteinek tagjai gyűltek össze. Ezt a találkozót túlzás nélkül történelmi eseménynek nevezhetjük. Honnan jött az ökumenikus találkozó ötlete?

A Család és Élet civil szervezet, amely az élet védelmére jött létre egyházmegyénkben, már öt éve tevékenykedik Kárpátalján a meg nem született gyermekekért, és a többi felekezetet is arra hívja, hogy csatlakozzanak ehhez a munkához. Ily módon példás ökumenikus együttműködés alakult ki, mely 8-9 felekezet képviselőit egyesíti. Közel két éve megtudták, hogy Kassán is működik egy hasonló csapat, mely nemrégiben ünnepelte húszéves jubileumát, s Anton Konečny atyán keresztül kapcsolatba léptek velük. Fontosnak tartották a találkozást, hogy jobban megismerhessék egymást és tapasztalatot cseréljenek.

A találkozón 29-en vettek részt. Az ismerkedés után a közösségek fényké- pek segítségével bemutatták tevékenységüket. A munkácsi csapat mesélt a négy alkalommal megrendezett Élet Menetéről, a Család Hetéről, az Anyák Napjáról, az Apák Napjáról, valamint a Munkácson megtartott, Ukrajna béké- jéért felajánlott közös imaalkalmakról.

Ezt követően a rendezvény az egység karizmájának témájával folytató- dott, mely kapcsán videót néztek meg a 2001-es Ökumenikus Kongresszusról. Ezután a jelenlévők meghallgatták Maria Voce, a Fokolare mozgalom elnöke beszédének egy részletét, melyet az ENSZ kongresszusán mondott el 2015. április 22-én a világbéke új ösvényeinek kereséséről.

Ebéd után Dušan Škurlu, a kassai Pro life mozgalom felelőse beszélt arról, hogyan gyűlt össze náluk közel hétezer ember az Élet Menetére.

Vira Fediva, a Család és Élet civil szervezet képviselője bemutatta szervezetük életvédelemmel kapcsolatos tevé- kenységét.

A program Ukrajna békéjéért végzett közös imával ért véget, mely Szentí- rás-olvasásból, elmélkedésekből és spontán könyörgésekből állt, s melyet Ukrajna és a világ békéjéért, valamint a keresztények egységéért ajánlottak fel.

A résztvevők örömmel és hálával telt szívvel térhettek haza, hiszen lehetősé- gük nyílt a találkozásra, tapasztalatokkal gazdagodhattak, illetve megbeszélhették az együttműködésre vonatkozó új ötleteket és kezdeményezéseket.

Történelmünk tragikus időszakában, amikor két keresztény ország között há- ború dúl, és minden nap halnak meg katonák mind az orosz, mind az ukrán oldalon, nem elegendő a harcok elíté- lése. Meg kell mutatnunk az egység, a testvériség és a kölcsönös szeretet példáját. Mindenkinek saját erejéhez mérten hozzá kell járulnia a béke visszaszerzéséhez. Az emberek közti kapcsolatnak olyannak kell lennie, amilyet az igazi szeretet kíván, mely képes a megbocsá- tásra és az ellenségszeretetre. Ma, a legújabb technológiák, találmányok idő- szakában a világnak egyre inkább szüksége van a lelkiségre és a szeretetre.

Nekünk, keresztényeknek kell megadnunk a világnak ezt a szeretetet.

Vira Fediva, a találkozó szervezője

Előző cikkMinden este sírtam…” – Interjú Albrecht Mariannával, a Huszti Rehabilitációs Központ vezetőjével
Következő cikkEvezz a mélyre!