Imaoldal

664
ima

Mindent alakítsatok áldozattá. Fogadjátok megadással a szenvedést, melyet az Úr fog küldeni, és viseljétek türelmesen.
A Szűzanya intése Fatimában

A mi szívünk megremeghet a nehéztől, az ismeretlentől, a lehetetlennek látszótól, Isten azonban az egyének és nemzetek jövőjét sokszor a lehetetlennek látszó holnapba rejtette el; nekünk kell nekilátnunk, hogy azt előhozzuk.
Mindszenty József bíboros

 

Isten
nem azért jött közénk, hogy minden
szenvedéstől megszabadítson.
Isten
nem azért jött, hogy minden szenvedést
megmagyarázzon.
Ő azért jött, hogy a szenvedést
megtöltse jelenlétével.
Paul Claudel

Egész életünk csupa alkalom, hogy az Úrral találkozzunk.
És ez a fontos. Minden találkozás egyúttal felhívás is: „Jöjj, kövess engem!”
Romano Guardini

Ó, Mária, aki rád tekint,
vigasztalást nyer minden bajában,
megpróbáltatásában és fájdalmában,
győz minden kísértésen.
Te erős vagy és hatalmas.
Aki állandó harcban áll, Hozzád siessen!
Te az alázat anyja vagy,
és a gonosz lelket
semmi sem űzi el jobban,
mint az alázat.
Aki nem tudja, kicsoda Isten,
Hozzád folyamodjék, Mária.
Aki nem tudja akaratát elfogadni,
Hozzád forduljon, Mária.
Aki gyöngesége miatt elfáradt,
Hozzád folyamodjék, Mária.
Hozzád folyamodjon,
Hozzád meneküljön…!
Ámen

Istenem, fogj kézen, bátran követlek, anélkül, hogy nagyon ellenállnék. Semmiből nem fogom kivonni magam, ami ebben az életben rám zúdul, legjobb erőm szerint fogom feldolgozni.
De adj néha-néha egy szemernyi nyugalmat. Nem fogom ártatlanul azt hinni, hogy a béke, ami ilyenkor eltölt, örökké tart, elfogadom a nyugtalanságot és a harcot is, ha újból visszatérnek. Szívesen vagyok melegben és biztonságban, de nem lá- zadozom, ha ki kell lépnem a hidegbe, csak vezess kézen fogva. Ha a Te kezedet fogom, bárhová elmegyek Veled, és igyekszem nem félni. Megpróbálok majd a szeretetből, abból az igazi emberszeretetből, ami bennem van, kisugározni valamit, akárhol legyek is. (…) Nem akarok semmi különös lenni.
Csak arra törekszem, hogy azzá váljak, aki már most is bennem él, de még keresi a teljes kibontakozást.
1941. november 25. Etty Hillesum,a 29 évesen Auschwitzban megölt holland zsidó lány naplójából

A tétlen szőlőmunkás imája

Jézusom!
Hálát adok neked,
hogy feltételek nélkül elfogadsz engem.
Hogy tudod, hozzád tartozom,
és nem mondasz le rólam.
Hálát adok,
hogy kegyelmed halálom napjáig ingyenes,
hogy teljes jóságodban
nem hiányosságaimat kéred számon tőlem.
Hálát adok, hogy számodra nem veszhetek el soha,
ha el is fordulok tőled, te akkor is rám találsz.
Nem akkor jössz, ha várom,
hanem ha nem számítok rá.
Csöndesen átölelsz, befogadsz határtalan szeretetedbe.
Elhiszem, hogy a szemedben nem létezik a rossz,
csak az örök lehetőség,
hogy bennem élve, általam kifejezd magad.
Szólj rajtam keresztül,
nyilvánulj meg bennem,
hogy többé már ne én legyek a fontos,
hanem csak te.
Segíts, hogy közvetítsem jelenléted a világban.
Ámen.

Segíts rajtam, Uram, hogy erős tudjak lenni, amikor jön a megpróbáltatás órája! Tégy erőssé és nagylelkűvé, hogy ne jajveszékeljek, és ne kerüljem el azt, aminek történnie kell! Erősen szembenézve a kereszttel, mondom: Atyám, a Te hívá- sodat szeretném benne fölfedezni!
Romano Guardini

Előző cikkIsten szava növekedést és életet ad
Következő cikkIgent mondott Istenre – Sztrizsák Ruszlán papszentelése és újmiséje