Igent mondott Istenre – Sztrizsák Ruszlán papszentelése és újmiséje

794

Örvendetes eseménynek lehettünk tanúi június 20-án Munkácson a székesegyházban: Majnek Antal püspök pappá szentelte Sztrizsák Ruszlán diakónust, így papjaink száma eggyel megnövekedett. Mostaná- ban ritkán van részünk ilyen örömben. Az ünnepi eseményen részt vettek a szentelendő szülei, rokonai, barátai, lembergi és kárpátaljai kispaptársai, valamint számos hívő az egyházmegye különböző helyeiről.

A szentmise celebrálásában és a papszentelésben részt vettek egyházmegyénk papjai is, valamint Lembergből és Szlovákiából érkezett vendég papok is. A szentelés szertartása most először zajlott ukrán nyelven – eddig vagy magyarul, vagy szlovákul tartották.

 

A prédikációban, mely a papszenteléseken mindig ugyanaz, a püspök atya felsorolta a pap feladatait, és arra intette a szentelés előtt álló fiatalembert, hogy örömmel és nagy szeretettel végezze azt a feladatot, melyet Krisztus, az egyetlen főpap bízott rá, nem a maga hasznát keresve, hanem azt, ami Krisztusé.

Az engedelmességi ígéret után a Mindenszentek litániája következett, mely alatt a jelölt arcra borulva feküdt a földön, jelezve: meghalt a világnak, és egészen átadta magát Krisztusnak. A felszentelő ima és a kézrátétel után – melyet a jelenlévő papok is megerősítettek kézrátételükkel – az új papot Magyar Gergely nagyszőlősi plébános öltöztette be a miseruhába – annak a plébániának vezetője, ahonnan Ruszlán atya származik. Ezután a püspök atya krizmával kente meg kezét, és átnyújtotta neki a kelyhet és az ostyát – ezeket szü- lei hozták az oltárhoz –, melyekkel bemutatta élete első szentmiséjét.

A szentmise végén Zsarkovszki Péter püspöki helynök kö- szöntötte nagy örömmel az új papot paptársai nevében is.

Mint mondta: „Papnak lenni ajándék. Senki közülünk nem érdemli meg ezt az ajándékot. A papság ajándék és felelősség Isten és azok előtt az emberek előtt, akikhez a püspök küldi őt. Azt kívánjuk neked, Ruszlán, hogy hiteles pap legyél, hogy szavaiddal és tetteiddel példát adj az Isten iránti hű- ségre, és hogy az embereket és magadat is a menny felé vezesd.”

ujtas-2015-6-31A záró áldás előtt Ruszlán atya köszönetet mondott a püspök atyának a felszentelésért és a belé vetett bizalomért, szüleinek és elöljáróinak pedig a nevelésért és a tanításért.

Amikor a püspök atya sorra került, azt mondta: akik megszólaltak, mindent elmondtak, amit ő is akart, így neki már semmi nem maradt. Hozzátette: papnak lenni kitüntetés és felelősség, s a jelenlevőket arra kérte, hogy emlékezzenek erre és imádkozzanak lelkipásztoraikért.

A szertartás után a templomudvaron paptársai megtapsolták az újdonsült papot, sőt a kispapok és barátai még fel is dobták a levegőbe. Meghatottság és öröm keveredett ezekben a pillanatokban. A frissen felszentelt pap édesanyja a szertartás után így nyilatkozott: „Nagyon örülök Ruszlánnak. És édesanyám, az ő nagymamája is, aki már nem lehet közöttünk, bizonyára nagyon örül. Ő adta tovább nekünk a hitet, ő tanított minket imádkozni és tudta, hogy az unokájából pap lesz.”

A következő napon, június 21-én tartotta Ruszlán atya első szentmiséjét szülővárosában, Nagyszőlősön. Az oltárnál eddigi diakónustársai, Fizer Jevhen és Gál Jurij asszisztáltak neki, valamint a Munkácsi Egyházmegye két kispapja, Gerzá- nics Szergely és Taraszov Borisz. A templom zsúfolásig megtelt hívekkel. Az újmise a szülők imájával kezdődött, akik áldást adtak fiuknak további szolgálatára. A szentmise alatt Zsarkovszki Péter atya elmondta: „Nem a mi érdemünk vagy a tiéd, hogy pap lettél. A te érdemed csak abban van, hogy igent mondtál Istennek. A papság nem uralkodás, hanem szolgálat. Szolgálni kell, és örömet meríteni ebből a szolgá- latból!”

Minden jelenlévő részesült újmisés áldásban. Egy nagyszőlősi hívő, Szviscsu Marina örömmel mondta: „Kívánom neki, hogy majd templomunkban mutassa be ezüst- és aranymiséjét is 25, illetve 50 év múlva!” Sztrizsák Ruszlán 1988. október 6-án született Nagyszőlő- sön. 2007-ben jelentkezett Majnek Antal megyéspüspöknél, aki felvette kispapjai közé, s először a gorodoki, majd a lembergi szemináriumba küldte tanulni. Közben a magyar nyelvet is tanulni kezdte, majd tudása elmélyítésére néhány hónapot Magyarországon töltött a budapesti Központi Szemináriumban. 2015. január 17-én szentelte diakónussá megyéspüspö- künk. Ezután pappá szenteléséig Ungváron teljesített diakó- nusi szolgálatot.

Tetjana Reshetar cikkének felhasználásával írta: Pápai Zsuzsanna

Előző cikkImaoldal
Következő cikkMinden este sírtam…” – Interjú Albrecht Mariannával, a Huszti Rehabilitációs Központ vezetőjével