HARANGSZENTELÉS KONCHÁZÁN

734

1990-ben Koncházán új középiskola nyílt, és így a régi iskolaépület üresen maradt. Kiss Józsefnének, Margit néninek jutott eszébe 1991-ben, hogy egy osztályt imaháznak kérjen el, mivel a falu görög katolikus templomát lebombázták. A falu katolikus közössége azóta templom nélkül volt. 1992 tavaszán a falusiak húszas tanácsa elhatározta, hogy mivel ezt az iskolát a falu építette, kérvényezzék, hogy római katolikus templommá építhessék át. Ez Károlyi Lajos pápai prelátus úr biztatására meg is történt. Nagy József vezetésével – aki azóta is az egyházközség elnöke – privatizálták az egész iskolát. Öt hónap alatt Nagy József irányításával a katolikus hívek adakozásából, két kezünk munkájával és a községi tanács támogatásával el is készült a templom.
Isten dicsőségére 1992. október 29-én fel is szentelték. Az oltárkép Nagyboldogasszony tiszteletére készült. A szentelést Kornél atya, az akkor Munkácson működő pap végezte. A szentelésen részt vett Károlyi Lajos pápai prelátus is, aki vállalta, hogy minden második vasárnap – 70 km-es távolságról – eljön hozzánk misézni. Ezért mi nagyon hálásak vagyunk neki, és a jó Isten áldását kérjük minden lépésére. Templomszentelésünkön részt vett még Stefán Miklós református lelkész és Póznár Sándor papnövendék is.
1995-ben a hívek adakozásából az oltár két oldalára szobrot csináltattunk, ami Szent Erzsébetet és Szent Józsefet ábrázolja, hisz a falu népe évtizedek óta házakhoz járt kilencedet imádkozni Szent Józsefhez. Most már a templomban végezzük az imádságot.
A szobrokat megszentelni Majnek Antal püspök atyát hívtuk meg, aki misét is celebrált, amelyen Károlyi Lajos is részt vett. Ott volt még Póznár Sándor papnövendék, aki szabad idejében itt segédkezik a templomban a szolgálatot végző papoknak, amikor nem jöhet pap misézni, ő végzi a liturgiát.
A püspök atyához engedélyért szeretnénk folyamodni, hogy Szent József napján kisbúcsút tarthassunk a templomban.
Mostanáig minden karácsonyi és húsvéti ünnepre Lajos atyát helyettesíteni Szegedről jött Sárközi Sándor piarista atya. így minden ünnepnapon szentmisén vehettünk részt, és a húsvéti pászkát sem kellett éjjel szentelni, mert Sándor atya húsvét reggelén végezte a szertartást.
1997 júliusában Magyarországról, Őrbattyánból megérkezett a várva várt harang, amit nagy ünnepléssel, az egész falu katolikus híveinek részvételével megszentelt a képen látható Károlyi Lajos atya Póznár Sándor papnövendék és Jackó József diakónus segédletével.
Így október 29-én, amikor templomunk ötéves jubileumát ünnepli, Istent dicsőíteni majd az új harang hívja a híveket.

Nagy Józsefné

Előző cikkUkrajna: A katolikus egyházak a kiengesztelődésért
Következő cikkSzegénygondozó nővérek Munkácson