Ukrajna: A katolikus egyházak a kiengesztelődésért

759

A Vatikán – válaszul II.Alekszij pátriárka vádjaira – beszámolót jelentetett meg az Ukrajnában működő görög és római katolikus egyházak ökumenikus törekvéseiről. Ukrajna katolikus püspökei tanácskozást tartottak Lembergben, Roger Etchegaray bíboros (a 2000. szentévet előkészítő Bizottság elnöke), vezetésével, s hangsúlyozták elkötelezettségüket: elindítják a kiengesztelődés mélyreható folyamatát és előmozdítják a párbeszédet az ortodoxiával. Ennek a párbeszédnek az a célja, hogy feloldja a feszültségeket, és létrehozza a kölcsönös bizalom légkörét Ukrajna keresztényei között.
Etchegaray bíboros emlékeztette mindkét rítus püspökeit a pápa Tertio millenio adveniente című körlevelére, melyben rámutat az ökumenikus közeledés szükségességére, készülve ezzel a jubileumi évre. A görög katolikus püspökök – Lubomyr Husar püspökkel az élükön, aki Lemberg egyházmegyét irányítja Myroslav Lubacsivszkij bíboros megbízásából, valamint Marian Jaworski Lemberg katolikus érsek – beszámoltak viszonyukról az ortodoxiával, mely Ukrajnában háromszorosan is megosztott.
A tanácskozás folyamán azonban meghozták azt a fontos döntést, hogy túl kívánnak lépni a múlt fájdalmas örökségén, és II. János Pál pápa szellemében fejlesztik az ökumenizmus szellemét. Egymással egyetértésben hangoztatták: Ukrajnában szükség van arra, hogy az emberek alap-beállítottsága megváltozzék. A fordulatot követő években az volt a feladat, hogy az évtizedes elnyomás után az egyházi struktúrákat újjáépítsük – mondták az egyházfők. A talán örökre eltemetettnek hitt görög katolikus egyház újjáéledése feszültségeket eredményezett az ortodoxiával. A vallási helyzet Ukrajnában „stabilizálódott”, de vannak még feszültséggócok és nyílt sebek. Ma a feladat a kiengesztelődés keresése.
A vatikáni kommüniké áttekinti Ukrajna jelenlegi vallási helyzetét. Eszerint Ukrajnában 18.482 vallási közösséget regisztráltak. Az ukrán törvények szerint elég tíz ember szándéka ahhoz, hogy egy vallási közösséget regisztráljanak. 6882 közösség tartozik az Ukrán Ortodox Egyházhoz, mely a Moszkvai Patriarhátushoz tartozik, autonómiát élvez, 3098 közösség tartozik a görög katolikus egyházhoz, 1580 közösséget számlál az Evangéliumi Keresztények Uniója, 1529 tartozik a Kijevi Patriarhátushoz, melyet a Világortodoxia nem ismer el, 1167 pedig az Ukrán Autokephal Ortodox Egyházhoz, melyet szintén nem ismer el a Világortodoxia, és végül 716 közösség vallja magát római katolikusnak.
A görög katolikus egyház 8 jurisdikciós területtel rendelkezik, 15 püspökkel, 1624 pappal, 249 férfi és 654 női szerzetessel. A szemináriumokban jelenleg 1250 papnövendék tanul. A hívek számát ötmillióra becsülik.
A római katolikus egyház öt jurisdikciós területtel rendelkezik, hét püspökkel, 332 pappal és 289 szerzetesnővérrel. A szeminaristák száma 220, a híveké egymillió.

(Magyar Kurír)

Előző cikk„Nekem az életem soha nem volt nehéz, meri fta egy darab kenyér jutott, meg voltam vele elégedve…”
Következő cikkHARANGSZENTELÉS KONCHÁZÁN