Hazai hírek

413
diocesis

Március hónapban, amikor megszűnt a nyilvános szentmisék lehetősége, legelőször a munkácsi Tours-i Szent Márton székesegyházban, majd egyházmegyénk legtöbb templomában elindultak az online szentmise-közvetítések. A hívek nagy örömmel fogadták a kezdeményezést, s bár az online közvetítés nem pótolja a szentmisén való fizikai részvételt, ebben a helyzetben mégis nagy ajándék volt ez a lehetőség. Majnek Antal püspök atya nagyböjtben a hét főbűnről, a húsvéti időszakban pedig a nyoc boldogságról tartott katekézist, az internet segítségével ezúttal egész egyházmegyéje számára.

Búcsúk és bérmálás Majnek Antal püspök vezetésével

Május 16-án Nepomuki Szent János búcsú Rahón, 17-én pedig az ugyanerről a szentről elnevezett kőrösmezői kápolnában.

Június 1-jén Szentlélek búcsú Bulcsún, június 4-én pedig Csetfalván.

Június 7-én Szentháromság búcsú Macsolán.

Június 13-án Szent Antal búcsú Guton.

Június 19-én Jézus Szíve búcsú Munkács-Várpalánkán.

Április 26-án Lucsok Miklós segédpüspök vezetésével tartották meg az ungvári templom Szent György búcsúját, az akkor érvényes karanténszabályok betartásával.

Június 7-én ugyancsak Lucsok Miklós segédpüspök vezette Ungvár-Bozdoson a Szentháromság-búcsút.

Június 13-án, Krisztus szent Teste és Vére ünnepének előestéjén a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) szervezőbizottsága ismét világméretű szentségimádást szervezett, melybe egyházmegyénkből is több egyházközség bekapcsolódott.

Június 19-én Lucsok Miklós püspök Jézus Szíve búcsút tartott Benében.

Június 27-én a bakosi Szent László búcsún emléktáblát helyeztek el a templom falán a szent király tiszteletére.

Június 28-án Lucsok Miklós segédpüspök bérmálta meg az erre felkészült fiatalokat Rahón, 29-én pedig Kőrösmezőn; utóbbi helyen a Szent Péter és Pál apostolok búcsú ünneplésének keretében.

Június 29-én Ungváron Majnek Antal püspök állandó diakónussá szentelte Bacsó Róbertet, akinek május 10-én ugyancsak az ungvári plébániatemplomban tartották admisszióját; ekkor fejezte ki nyilvánosan azt a szándékát és kérését, hogy diakónusként kívánja szolgálni egyházát.

Szent László búcsú és emléktábla-avatás Nagybakoson

Kárpátalja egyetlen Szent Lászlóról nevezett templomában tartottak búcsút június 27-én. Az egybegyűlt hívek közösen emlékeztek meg a lovagkirályról, és hálát adtak példás hitéért, mennyei közbenjárásáért.

Az egybegyűlteket Jaczkó József plébános köszöntötte. Szentbeszédében hangsúlyozta, hogy az embereknek mindig is szüksége volt olyan szentéletű emberekre, akik előttünk járnak és megmutatják, hogyan lehet megvalósítani Isten tervét az életünkben. Ezután Szent László életének mozzanatait elevenítette fel, majd azzal fejezte be: szent királyunk következetessége, hűsége, bátorsága és hite legyen mindig irányadó a mi hétköznapjainkban is.

A szertartás végén a templom Szent László-emléktáblával gazdagodott, melyet Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumának elnöke adományozott a közösségnek. Az emléktáblát Jaczkó József atya áldotta meg a hívek jelenlétében. A templomkertben Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja mondott ünnepi beszédet.

Szent László király élete a magyarság számára identitást megőrző bázis, amelyhez mindig visszatérünk, amikor baj van, amikor az évszázadok során veszély éri a nemzetet. Ismeretes a Szent László mondakörnek az a szép darabja, mely arról szól, hogy a nagy király még a sírboltjából is kikelt, hogy a nehéz helyzetbe került magyarok, az üldözöttek, a sanyargatottak védelmére keljen. Amikor egy Szent László királyunk emlékét megörökítő táblát avatunk, akkor ez megerősíti a közösséget és az egész község magyarságát – összegezte határozottan a főkonzul.

Ezután Mezei Vivien elszavalta Alföldi Géza Szent László című versét, melyet az emléktábla megkoszorúzása követett.

Bunda Fehér Rita, Kárpátalja.ma

Felhívások

Templomszentelés Beregardóban

Július 24-én, Árpád-házi Szent Kinga emléknapján a 10 órakor kezdődő szentmisében Majnek Antal munkácsi megyéspüspök megáldja Beregardóban a nemrég felépült új templomot. A templom védőszentjei Árpád-házi Szent Kinga és Boldog Jolán lesznek.

Egyházmegyei Teológiai Tanfolyam

Szeptembertől újabb hároméves tanfolyam indul Munkácson. Mindazok jelentkezését várjuk, akik már leérettségiztek, vagy legalábbis a kurzus befejezéséig megszerzik az érettségi bizonyítványukat és szeretnének hitoktatni, vagy csak jártasságra szert tenni a teológiai tudományok területén. Akik a későbbiekben szeretnének hitoktatni, azoknak félévente vizsgázniuk kell, akik viszont nem akarnak bizonyítványt, hanem csak a saját tudásukat szeretnék növelni, nem kötelező vizsgázniuk.

Akik valamely előző kurzuson már elkezdték a tanulmányaikat, de valamilyen ok miatt nem tudták befejezni, azok számára lehetőség nyílik folytatni azt. A már leadott vizsgáikat beszámítjuk.

Útiköltség-visszatérítés igényelhető. Jelentkezési lapot a plébános atyáktól vagy a püspökségi titkárságtól lehet kérni.

Jelentkezni a püspökségen, Rohozsán Józsefnél lehet. Elérhetőség: 050-61-57-920, email: mrkp.titkar@gmail.com

Az új tanfolyam évnyitója és a régi tanfolyam évzárója, valamint a végzett hallgatók számára az oklevelek kiosztása szeptember 19-én 8 órakor szentmisével kezdődik a székesegyházban.

Előző cikkII. János Pál pápa születésének 100. évfordulójára
Következő cikkÚj Élet Krisztusban kurzus