XVI. Benedek meglátogatta súlyos beteg bátyját Regensburgban

407

Az emeritus pápa június 22-én hétfőn kora délután ötnapos távollét után visszatért Németországból a Vatikánba, miután meglátogatta Regensburgban nagybeteg bátyját, Georg Ratzingert. Beteglátogató útját a 93 éves nyugalmazott pápa így jellemezte: „Fáradt és kimerült vagyok, de elégedett”.

Hétfőn délelőtt vett búcsút a nyugalmazott pápa a regensburgi szemináriumtól, majd autóval utazott Münchenbe, ahol kíséretével együtt repülőgépre szállt és egy órakor érkezett Róma Ciampino repülőterére. A tolókocsiban utazó XVI. Benedeket személyi titkára, Georg Gänswein érsek, egy vatikáni csendőrtiszt és egészségügyi személyzet kísérte.

A müncheni repülőtéren Rudolf Voderholzer regensburgi püspök búcsúztatta a nyugalmazott pápát, aki elmondta, hogy közvetlenül a szemináriumból indulása előtt a pápa még egyszer találkozni akart Georg bátyjával. Ez volt a kilencedik alkalom, hogy a két testvér öt nap alatt találkozott egymással. Az első és utolsó találkozás során XVI. Benedeket Georg bátyja a betegágyában fogadta, egyébként együtt mozogtak.

Minthogy az emeritus pápa látogatása magánjellegű volt, ezért semmiféle hivatalos megjelenésére nem került sor és családi programjai a sajtó távollétében történtek. Június 19-én, Jézus Szentséges Szívének ünnepén a két testvér együtt misézett a regensburgi szeminárium kápolnájában. Minden bizonnyal egyik legszemélyesebb mozzanata volt a látogatásnak, amikor Regensburg Ziegetsdorf negyedének temetőjében felkeresték szüleik, idősebb Joseph Ratzinger és Maria Rieger sírját. A két paptestvér együtt imádkozott, majd XVI. Benedek szenteltvízzel meghintette szülei sírját. Édesapjuk egykor csendőrtiszt volt, édesanyjuk férjhezmenetele előtt szállodai szakácsként dolgozott. A két testvér egyúttal felkereste nővérük sírját is.

Egy másik látogatás keretében a nyugalmazott pápa meglátogatta a Regensburg Pentlig városrészében álló házat, ahol egykor lakott professzori évei alatt. München, Bonn és Münster egyetemei után Tübingenből 1969-ben érkezett Joseph Ratzinger a regensburgi egyetemre, ahol dogmatikát tanított egészen 1977-ig, és ahol az utolsó évben egyúttal rektorhelyettesként is szolgált, egészen a München-freisingi érsekké történő kinevezéséig. Az épületben, ahogy egykor Ratzinger professzor lakott, most egy róla elnevezett intézet működik, mely termékeny szellemi örökségével foglalkozik.

Markus Söder bajor miniszterelnök jelen volt a müncheni repülőtéren XVI. Benedek búcsúztatásakor és kijelentette: Nagy megtiszteltetés érte Bajorországot a nyugalmazott pápa látogatásával, ami neki nagy örömet szerzett. Látogatását az emberiesség jelének tekinti.

Rudolf Voderholzer regensburgi püspök a müncheni repülőtéren megköszönte az emeritus pápa látogatását és megígérte neki, hogy vigyázni fognak a bátyjára. Beszámolt arról is, mekkora örömet szerzett neki, hogy a két testvér hő óhaja teljesülhetett és találkozhattak egymással. Elégedett azzal is, hogy ez a magánlátogatás egyfelől zavartalanul lezajlott, másrészt pedig megerősítést hozott.

Jóllehet az emeritus pápa személye és a vírusjárvány miatt különleges biztonsági intézkedéseket vezettek be, ennek ellenére időről időre lelkes bajor hívő emberek gyűltek össze a szeminárium környékén és tisztes távolságban megállva csendesen imádkoztak a két Ratzinger testvérért.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikáni Rádió

Előző cikkMajnek Antal megyéspüspök rendelkezései és híveihez írt levelei a járvány kapcsán
Következő cikkA csúnya királyfi és a szép királykisasszony (népmese)