Május hónapra

405

„Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Ezer nép híven zengi ma: ó, üdvözlégy, Mária!” (Hozsanna, 188-as ének)

Régi szép szokás májusban Jézus édesanyját, Máriát köszönteni. Hálát adunk Istennek és Máriával együtt magasztaljuk Őt, aki ilyen második Évát választott a világnak, hogy őáltala testesüljön meg az Isten Fia! Ennek a kiválasztásnak a titkát már sokan keresték; művészek fogalmazták meg írásaikban, festményeikben, zeneműveikben, és filmek is készültek erről (pl. a Születés c. film).

A Szentatyával együtt kérjük mi is égi Édesanyánk közbenjárását ebben a nehéz időszakban!

Majnek Antal püspök

 

Ferenc pápa imája Mária közbenjárásáért

Ó Mária, te mindig úgy ragyogsz utunkon, mint az üdvösség és a reménység jele. Betegek Oltalmazója, rád bízzuk magunkat, aki a kereszt alatt Jézus fájdalmához kapcsolódtál, szilárdan megőrizve a hitedet.

Te, a mi pártfogónk, tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk benne, hogy gondoskodsz rólunk – hogy miként Kánában, a megpróbáltatás után hozzánk is visszatérhessen az öröm és az ünnep. Segíts bennünket, Isteni Szeretet Anyja, hogy az Atya akaratához igazodjunk és azt tegyük, amit Jézus mond nekünk, aki magára vette szenvedéseinket, vállára vette fájdalmainkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömébe. Ámen.

„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgé-sünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.”

Ferenc pápa a hívekhez

„Amikor a világjárvány miatt otthon maradunk, használjuk ki ezt az időt arra, hogy újra felfedezzük a rózsafüzér imádkozásának és a máriás liturgiák hagyományának a szépségét. Családotokkal vagy egyedül, minden alkalommal tekintsetek Krisztus arcára és Mária szívére! Az Ő anyai közbenjárása segítsen titeket e rendkívüli megpróbáltatás idején!”

MÁJUS HÓNAP ÉS A SZENT CSALÁD

Szűz Mária hónapja bizonyára nem véletlenül kezdődik Munkás Szent József napjával. A Szent Család fejeként ő dolgozott meg napi megélhetésükért, ács- és asztalosmunkák végzésével. Valószínűleg neki sem volt mindig munkája, s akkor gondban lehetett, hogyan kerül majd kenyér az asztalukra. Ő tanította meg dolgozni Jézust, átadta neki mestersége minden csínját-bínját, s Jézus harmincéves koráig ugyancsak ácsként kereste kenyerét. Mária pedig jó feleségként, társként állt József mellett, biztatta férjét, amikor nehezebben mentek a dolgok. S mindketten tanítgatták a gyermek Jézust, foglalkoztak vele, válaszoltak nyiladozó értelme ezer kérdésére, megmutatták neki a világ szépségeit és csodáit, beszéltek neki Isten szeretetéről és népének tett ígéreteiről, vele együtt segítették a rászorulókat, együtt imádkoztak… Biztosak lehetünk abban, hogy amikor Jézus tanítani kezdett, sok olyan szófordulatot, példát is felhasznált, amire gyermekként szülei tanították őt, vagy amiről annak idején beszélgettek.

Számtalanszor hallottuk: keresztény családjainknak is a Szent Családot kell mintázniuk; példát kell vennünk róluk, s ugyanakkor segítségükben is bízhatunk. Ők is ugyanúgy éltek, mint bármelyik család; amiben kiemelkedtek, az Isten-szeretetük, Istennel való közeli kapcsolatuk volt, melyet azonban nem feltétlenül vettek észre azok, akik csak felületesen tekintenek másokra. Mennyire meglepődtek Jézus fellépésén a falubeliek; nem tudták elhinni az Ő természetfeletti származását és küldetését, mert ugyanúgy élt köztük szüleivel együtt, mint mindenki más, olyan egyszerűen.

Isten, aki tudja, mennyire nem könnyű sokszor a szülők, a család élete, biztatni akar minket, ezért adta őket elénk például és pártfogóul. Tekintsünk rájuk minél többször, és kérjük bizalommal pártfogásukat, segítségüket!

Pápai Zsuzsanna

Előző cikkA sötétségből a világosságba
Következő cikkMajnek Antal megyéspüspök rendelkezései és híveihez írt levelei a járvány kapcsán