Hazai hírek, felhívások

695

Hazai hírek

Május 22-én Szentháromság búcsút tartottak Macsolán, melynek keretében Majnek Antal püspök újraszentelte a felújított templomot.

Május 27-én ballagtak el a Munkácsi Szent István Líceum végzős diákjai.

Június 3-án, Jézus Szentséges Szívének ünnepén Majnek Antal püspök újraszentelte a fancsikai templomot.

Június 4-én Sislócon a Mária szeplőtelen szíve búcsú ünnepi szentmiséjén Majnek Antal püspök 17 hívőt részesített a bérmálás szentségében.
Ugyanezen a napon került sor Beregszászban a kárpátaljai katolikus családok találkozójára.

Június 13-án Majnek Antal püspök vezetésével Szent Antal búcsút tartottak Guton, melyen megünnepelték a kápolna felszentelésének 10., és az egyházközség megalakulásának 20. évfordulóját is. Az ünnepségen számos gyermek is részt vett a Beregszászi járásból, akiket Szent Antal napja alkalmából külön áldásban részesítettek.

Június 14-én került sor a felújított gálocsi cigány imaház újramegáldására, melyen a helyi, valamint a koncházi és a homoki római katolikus cigány hívek is részt vettek. A helyiek munkájával felújított házat Majnek Antal püspök áldotta meg, az eseményen részt vett még Pogány István ungvári plébános is.

Június 18-án tartotta ezüstmiséjét Szerednyén Franciszk Botvina ferences házfőnök. A szentmisén a környékbeli papok és hívek is részt vettek.

Ukrajnában tartózkodott Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár, aki június 19-én Lembergben találkozott a püspökökkel, a papokkal és az ukrajnai szemináriumok kispapjaival.

Elhunyt Petro Malczuk, Kijev-Zsitomir érseke

Életének 51. évében váratlanul elhunyt Petro Herkulan Malczuk OFM kijev-zsitomiri érsek. A fehéroroszországi Grodnóban tartózkodott egy eucharisztikus konferencián.  A halál a május 26-áról 27-ére virradó éjszaka érte, oka valószínűleg szívelégtelenség volt.

Petro Malczuk 1965. július 17-én született Moldáviában. 1986-tól a rigai szemináriumban tanult. 1992. június 7-én szentelték pappá.
1993-ban örökfogadalmat tett a ferences rendben, ahova még titokban kellett belépnie. 1992-1998 között Rómában tanult az Antonianumban, ahol megszerezte a teológiai doktorátust. 1998-ban került Ukrajnába, ahol egy évig a Hmelnick megyei Polonnéban teljesített plébániai szolgálatot, majd 1999-2008. között az ukrajnai Szent Mihály arkangyal ferences rendtartomány vezetőségében működött, ebből 2004-2007 között  tartományfőnökként. 2008. március 29-én nevezte ki XVI. Benedek pápa az Odessza-Szimferopoli Egyházmegye segédpüspökévé. 2008. május 3-án szentelték fel az odesszai székesegyházban. 2011. június 15-én ugyancsak XVI. Benedek pápa őt nevezte ki a Kijev-Zsitomiri Egyházmegye élére, és ad personam érseki címet adományozott neki. 2011. augusztus 6-án iktatták be ünnepélyesen a kijevi Szent Sándor székesegyházban.

Temetésére május 31-én került sor, mely előtt gyászmisét tartottak a kijevi Szent Sándor székesegyházban püspöktársai, az egyházmegye papjai, rendtársai és a hívek részvételével. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!

Felhívások

Július 10-én a beregújfalusi templomban hét felnőtt cigány hívő lesz elsőáldozó.

Augusztus 15-én lesz 230 éves a gyertyánligeti plébánia, melyet a templom Nagyboldogasszony búcsújának keretében ünnepelnek meg.

Augusztus 21-én Kobalevicán (Gálfalván) a templomszentelés 20 éves évfordulóját ünneplik.

Diakónusszentelések

Július 2-án 10 órakor Szergej Gerzanicsot Ungváron, július 9-én 10 órakor pedig Vári Tibort Huszton szenteli diakónussá Majnek Antal megyéspüspök.

Lelkigyakorlatok

Majnek Antal püspök július 22-24. között lelkigyakorlatot tart felnőtteknek a nagyszőlősi lelkigyakorlatos házban. Jelentkezni és a részleteket megtudni Megyesi Lászlónál lehet a 066-6529-411-es telefonszámon.

Roska Péter atya augusztus 19-én 17 órától 21-én ebédig tartja szokásos nyári lelkigyakorlatát Ungváron, a radvánci katolikus kollégiumban. Jelentkezni Béres Attilánál lehet a 095-188-8203-as és a 067-750-2512–es telefonszámon vagy az ajanuar26@gmail.com e-mail címen.

Zarándoklatok

A krakkói ifjúsági világtalálkozóra Július 25-augusztus 1. között. Részvételi díj: 150 euró. A feltételekről a lent megadott elérhetőségeken lehet bővebb felvilágosítást kapni.

Szombathelyre és Pannonhalmára
Augusztus 10-13. között egyházmegyei zarándoklatot szervezünk Szent Márton püspök szülővárosába, Szombathelyre, valamint Pannonhalmára, az egykori Szent Márton-hegyre. A zarándoklaton ellátogatunk a szombathelyi székesegyházba, városnézés is lesz, valamint megtekintjük Pannonhalmán a bencés apátságot.

Egerbe és mátraverebély-szentkútra
Augusztus 19-21. között. Első napi szállásunk Egerben lesz, ahol másnap, augusztus 20-án ünnepi szentmisén veszünk részt, majd megtekintjük a várost és a bazilikát. Este Mátraverebély-Szentkúton bekapcsolódunk az egész éjszakás imavirrasztásba, másnap pedig ott veszünk részt szentmisén. A zarándoklatokra a következő elérhetőségeken lehet je-
lentkezni és bővebb információt kérni: Megyesi László (melaci7@gmail.com), Szendrey Anita (szendreyanita3@gmail.com, tel.: 0-50-9977-973).

A „Szent Márton karitász” Kárpátaljai megyei jótékonysági alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanév I. félévére

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:
magyar középiskolát, illetve líceumot/gimnáziumot végzett (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolát, líceumot/gimnáziumot végzett) nappali vagy LEVELEZŐ tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe, kivételt képeznek a papnevelő intézetek
első diplomás képzésben vesz részt;
szociálisan rászorul a támogatásra;
az aktuális félévet ukrajnai felsőoktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen)

Előnyt jelent, ha:
eddigi tanulmányi eredményei jók;
aktív tagja főiskolai/egyetemi hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.
Pályázni pályázati űrlapon lehet, amelyet az osztondij@caritas-transcarpathia.com e-mail címre írva igényelhet, illetve a www.caritas-transcarpathia.com oldalról letölthet. A pályázatokat a következő postafiókcímre várjuk ajánlott küldeményként 2016. szeptember 15-ig (postára adás dátuma): 90202 Beregszász, Pf. 5. A borítékot ukránul kérjük megcímezni! A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el! Az ösztöndíj maximális összege egy főre 3000 hrivnya félévenként. További részleteket a www.caritas-transcarpathia.com weboldalon olvashat.

Előző cikkNagyszőlősi felnőtt hittancsoport a Balatonnál
Következő cikkMagyar nyelvű lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján