Házassági fogadalom megújítása Sislócon

764
ujtas-2015-5-23

Május 3-án, anyák napjának délutánján a sislóci római katolikus templomban mintegy 50 pár újította meg házassági fogadalmát.

A szertartás elején Petenko Miron atya – a helyi plébános, ill. a program főszervezője – köszöntötte az egybegyűlteket, ezt követően pedig Dr. Tomka Ferenc atya tartott rövid előadást.

ujtas-2015-5-24Ebben a házasság nehéz pillanatairól beszélt, és arról, hogy mi az, amit meg kell tennünk azért, hogy a házastársak közötti kapcsolat jól működjön. Itt tért ki arra, hogy milyen fontos szerepe van az egymással folyatott mély beszélgetésnek, az úgynevezett „minőségi időnek”, amikor csak ketten vagyunk, és elmondjuk egymásnak gondjainkat: mi az, ami bánt, mi az, ami miatt dühösek vagyunk, de mégsem beszé- lünk róla, és emiatt a feszültség egyre csak nő és nő, és már annyira felgyülemlik legbelül, hogy majd szétrobbanunk, és ennek hatására még több konfliktushelyzet születik kö- zöttünk.

Az előadás után a párok házassági fogadalmának megújítása következett. Ez úgy történt, hogy mindenki megfogta a mellette álló házastársának a kezét, és mint ahogy azt évekkel ezelőtt tette, a párja nevét kimondva mindenki megismételte a fogadalom szövegét: „Köszönöm Neked, hogy a felesé- gem lettél. Most Isten színe előtt megerősítem, hogy szeretetből vettelek feleségül, és hogy szeretni akarlak Téged jó időkben és rossz időkben, egészségben és betegségben, fiatalon és megöregedve, és el nem hagylak, míg csak a halál el nem választ. Isten engem úgy segéljen!”

ujtas-2015-5-25Ez volt a legmeghittebb pillanat; látszott a párok tekintetén, hogy mindenkit nagyon megérintett, szinte megállt az idő, sokaknak könnybe borult a szeme. Megkérdeztünk néhány résztvevőt, hogy számukra mit jelentett ennek az eskünek a megújítása. KATA ÉS ANDRÁS: „Könny csordult ki a szemünkből, amikor újra átélhettük a boldogító igen kimondásának pillanatát. Köszönjük.”

MACA ÉS RADOSZLAV: „Megható volt a számunkra. Sok igazságot prédikált az atya. Úgy gondolom, érdemes volt résztvennünk rajta.”

EGy PÁR: „Köszönjük! Ez számunkra nagyon sokat jelentett, és ennek hatását már érzékeljük is a mindennapi életünkben!”

VIKTóRIA ÉS JóZSEF: „Hálásak vagyunk Istennek, hogy házassági fogadalmunkat 9 év után megerősítethettük. Felejthetetlen és megható élmény lett számunkra.”

ERZSÉBET ÉS JÁNOS: „29 év házasság után feleleveníthettünk egy fontos momentumot az életünkből… Ebben a rohanó világban keveset foglalkozunk egymással, és kevés időt fordítunk a családra. Remélem, nekünk sikerül ezen változtatnunk.”

NóRA ÉS ATTILA: „Megindító volt látni a férjem meghatottságát. Még sosem láttam ilyennek korábban.” „Megfogott az, hogy láthattam a feleségem arcán, a könnyeiben, hogy mennyire szeret.”

JUDIT: „A levegőben éreztem a szeretetet, az ünnepélyes légkört, a meghatottságot. Ahogy egymás szemébe néztek, könnyes volt nemcsak a feleségek, hanem a férjek szeme is.

És nem láttak semmit, senkit, csak egymást.”

Összeállította: Éles Adrienn

Előző cikkLelki elsősegélynyújtó képzés Kárpátalján
Következő cikkHitoktatás, elsőáldozás, bérmálás…