Hitoktatás, elsőáldozás, bérmálás…

775
ujtas-2015-5-30

Elsőáldozás Csapon és Tégláson

Az eddigi évek hagyományait követve a téglási és a szürtei diákok együtt voltak elsőáldozók. Idén, május 10-én a téglási templomban 7 gyermek járult először szentáldozáshoz. A 11.30-kor kezdődő szentmise keretében a két plébános – Pohareczky Róbert atya és Tóth András atya – együtt celebrálta az ünnepi szentmisét.

 

A gyermekek nagy áhítattal vették magukhoz az Oltáriszentséget.

Egy héttel később, május 17-én pedig Csapon, a Szent Anna plé- bániatemplomban került sor a csapi és salamoni diákok elsőáldozá- sára. Itt 8 gyermek részesült a szentségben.

Isten áldása kísérje a diákok, szüleik és felkészítő hitoktatóik további életét és munkáját!

Tóth András plébános

Bérmálás Csapon

ujtas-2015-5-052015. május 3-án Csapon 24 testvérünk számára szolgáltatta ki Majnek Antal püspök a Szentlélek kiáradásának szentségét. Nagykorúakká váltak Krisztusban, ami komoly felelősséggel jár. Ahogyan a prédikációban is elhangzott: „jó gyümölcsöt kell hoznunk” (Jn 15,1-8).

A teremtett világban Istentől megszabott rend ismerhető fel. Amennyiben engedelmeskedünk a Teremtő akaratának, elkerülhetjük a pusztulást. Akárcsak a pályáról letért bolygók, ha mi, emberek letérünk a helyes útról, elpusztíthatjuk magunkat és másokat. „Ütközéseink” sebeket ejtenek. Mindig keresnünk kell az Isten szándékát, hogy a „szőlő- tőn” maradhassunk.

A szentmise végén a bérmálkozók köszöntötték a Püspök atyát, s megköszönték Tóth András atya és Begela Tímea hitoktató fáradozá- sait is.

A bérmálás után a jelenlévők átmentek a felújítás alatt álló, de ezen jeles alkalomra elkészült plébánia épületébe, ahol agapé várta őket.

Béres Attila, Csap

 

Hitoktatói továbbképzés Ungváron

Az ungvári és környéki hitoktatóknak május 2-án Ungváron tartott továbbképzést Tomka Ferenc atya Budapestről, akinek sok könyvét használjuk a hittanó- rákon. Megosztottuk egymás között, kinek mi a hatékony tanítási módszere, mik azok a problémák, amelyek általá- ban előfordulnak. Ferenc atya előadá- sában ismertette a legújabb könyvét, amit fiatalok számára írt. A könyvben leírja az Isten előtt kedves udvarlási mó- dokat, persze tanúságtételekkel igazolva. Beszélt a bizalom fontosságáról a fiatal és a hitoktató között, a helyes szexuális felvilágosításról, a tisztaság megéléséről. Beszédét tudományos kutatások eredményeivel igazolta, ami a fiataloknak nagyon fontos. Kiemelte, hogy fel kell hívni a fiatalok figyelmét arra, hogy mit kínál a világ, és mit kínál Isten, minek mi a következménye. Buzdí- tott az aktív egyházi életre, kisközössé- gek alapítására, hisz csak Istennel együtt tudunk megmaradni igaz embernek.

Hála Istennek és Ferenc atyának a beszélgetésért, a képzésért, mely nagyon hasznos volt számunkra. Szeretettel várjuk máskor is!

Palkó Éva hitoktató

Előző cikkHázassági fogadalom megújítása Sislócon
Következő cikkUrunk Mennybemenetele búcsú Nagyszőlősön