Urunk Mennybemenetele búcsú Nagyszőlősön

735
ujtas-2015-5-27

Május 14-én ünnepelte templombú- csúját a nagyszőlősi Urunk Mennybemenetele plébániatemplom. A meghí- vott ünnepi szónok Béres István aknaszlatinai plébános volt.

A szentmise elején Magyar Gergely nagyszőlősi plébános a következő szavakkal kérte fel István atyát, hogy mutassa be az ünnepi szentmisét: „Irányítsa tekintetünket a menny felé, ahova a mi Urunk Jézus Krisztus eltávozott, és biztasson bennünket, hogy kitartsunk abban a reményben, hogy ismét vissza fog jönni.”

ujtas-2015-5-28

A homília egyben nagyon szép tanú- ságtétel is volt, amelyben az atya elmondta nekünk, hogyan született a hivatása, és hogyan készült a papságra. Mint minden papnak, neki is van egy jelmondata, amely elkíséri egész életé- ben. Szavait idézve: „Nekem egy menynybemeneteles mondatot adott az Úristen, Máté evangéliumának utolsó szavait: Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” Záró szavaiban pedig azt kívánta nekünk, hogy minden szentmise ünnep legyen számunkra, mindig legyen mit megköszönni, s hogy fedezzük fel Isten jelenlétét életünkben.

A szentmise körmenettel és a himnuszok eléneklésével zárult. Ezt követően Gergely atya megköszönte István atyá- nak, hogy elfogatta a meghívást, és minden zarándoknak és vendégnek, hogy együtt ünnepeltek a nagyszőlősi hívekkel. A szentmisét követően agapé várt minden kedves zarándokot, s kötetlen beszélgetés és ismerkedés.

Az ünnepi szónok életére és munká- jára ezúton is Isten bőséges áldását kérjük, hálából, hogy az Úr édes Igéjé- vel táplálta lelkünket.

Szviscsu Marina

Előző cikkHitoktatás, elsőáldozás, bérmálás…
Következő cikkMinistránsavatás Nagyszőlősön