Ifjúsági találkozó a Felső-Tisza-vidéken

675

Idén ötödik alkalommal rendezték meg Bustyaházán a Munkácsi Egyházmegye Felső-Tisza-vidéki esperesi kerületé- nek ifjúsági találkozóját, melyre március 21-én került sor.

A rendezvény a fiatalok regisztrációjával kezdődött, mely során 135 résztvevőt számoltak össze. A kiscsoportos beszélgetésekhez és az elmélkedéshez a jelenlévőket korosztályok szerinti csoportokba sorolták.

A lelkigyakorlat témája a megszentelt élet volt, hiszen a 2015-ös évet Ferenc pápa a Megszentelt Élet Évének hirdette meg. Az előadásokat Míra és Diana domonkos nővérek, valamint Tetjana ferences missziós nővér tartották. A domonkos nővérek Magyarországról érkeztek, múlt nyárig azonban évekig Ungváron teljesítettek szolgálatot, Tetjána nővér pedig Nagyszőlősön él és dolgozik.

Béres István aknaszlatinai plébános a lelkigyakorlat elején köszöntötte a jelenlévőket, majd közös imával és egy Szentlé- lek-hívó énekkel kezdték a programot. A találkozót ez alkalommal magyar és ukrán nyelven is tartották, tehát minden résztvevő eldönthette, melyik nyelven szeretné hallgatni a nővérek tanúságtételét.

Előadása alatt Míra nővér a fiatalokkal együtt arra kereste a választ, hogy az életük mely helyzetében találkozhattak Istennel, illetve hogyan érezték meg közvetlen szeretetét.

Ezenkívül a fiatalok megismerhették a három evangéliumi tanácsot: a szegénységet, engedelmességet és tisztaságot. Diana nővér tanúságtételében arra buzdította a fiatalokat, hogy érezzék meg, mikor hallották az Isten hívását, továbbá arról is beszélt, milyen jelekből érthető meg az, hogy milyen életútra hív az Úr.

Tetjana nővér is tanúságot tett hivatásáról; az elmélkedés és a kiscsoportos beszélgetések alatt minden résztvevő olyan pillanatot keresett életének korábbi szakaszaiból, amikor megtapasztalhatta Isten közvetlen szeretetét, közben pedig megoszthatták egymással mindennapjaik hierarchikus piramisát.

A nagyböjti lelkinap alatt a fiatalok keresztúton vehettek részt, mely során imádságban, énekekben és elmélkedésben egyesülhettek Üdvözítőnkkel, Jézus Krisztussal a szenvedésben. Délben közös ebédre került sor; közben a jelenlévők megoszthatták egymással élményeiket, benyomásaikat, valamint elmélyíthették az újonnan szerzett barátokkal való kapcsolatot.

A nap csúcspontja a szentmise volt, melyet Mikulyák László esperes plébános celebrált Béres István, Mankovics Sándor, Kvascsuk András, Szulincsák Sándor és Julián Juszkiv atyákkal együtt. A liturgián Jevhen Fizer diakónus is részt vett.

A szentbeszédet a ferences Julián atya tartotta, melyben tanúságot tett hivatásáról. Elmondta, hogyan lehet felismerni a hivatást, valamint milyen nehézségekkel, kísértésekkel találkozhat az ember ezen az úton. Hangsúlyozta, hogy a meghí- vott személy állandóan Isten közelében szeretne lenni, ez pedig a másik szolgálatában nyilvánul meg.

A lelkinapot az Eucharisztiában jelenlévő Jézussal való találkozás koronázta meg.

A szentmise végén a fiatalok, megköszönve a lelkigyakorlaton kapott kegyelmeket, nem feledkeztek meg országukról sem: az Istenem, Ukrajnáért könyörgök című énekkel kérték Isten kegyelmét és a békét.

Béres István atya megköszönte a nővéreknek, hogy eljöttek a találkozóra, tanúságot tettek a fiatalok előtt, valamint köszönetet mondott a Felső-Tisza-vidéki esperesi kerületben szolgáló papoknak a részvételért. Ezután a fiatalok az összes jelenlévő atya áldásában részesülhettek.

Hálásan köszönjük Istennek azt, hogy összegyűjtött bennünket ezen a szép napon, új barátokkal gazdagított minket, és azt, hogy a lelkigyakorlaton megismerhettük a mások szolgálatára szentelt élet szépségét. Istennek legyen hála ezért a csodálatos napért!

Zán Ágnes, Rahó

Előző cikkImaoldal
Következő cikk„Szeressétek egymást jobban, mint eddig”