Imaoldal

565

Hirdessétek annak bizonyosságát, hogy az Úr él, és életünk során mellettünk áll. Ez a ti küldetésetek! Tegyetek tanúságot a Mennyek Országához vezető reményről, szorosan kötődjetek hozzá! Erősen tartsátok ezt a köteléket és hirdessétek a reményt! Jézus tanúságtevői vagytok, hirdessétek őt, aki él és reményt ad a háborúktól, bűntől sújtott világnak!

Ferenc pápa

Ahogy földi élete során történt, Jézus, a Feltámadott ma is elhalad életünk útjain, és látja, ahogy belemerülünk a tevékenységeinkbe, lát minket vágyainkkal, szükségleteinkkel. Éppen a hétköznapokban szól hozzánk. Arra hív, hogy vele valósítsuk meg életünket: csak ő tudja remény iránti szomjunkat oltani.

XVI. Benedek pápa

Síró testvérnek

Testvér, én érzem, a lelked remeg,
Pillád nehéz, nagy könnyek égetik.
– Testvér, melletted áll a Krisztus:
Testvér, törüld le könnyeid.

Nehéz, nehéz, fojtó a fájdalom,
Ráül a szívre, mint az éj sötétje.
Búsan, bágyadtan, elapadtan:
Testvér, nézz föl a fényes égre.

Csaló a könnycsepp, hazug a halál.
Látom a lángját egy nagy fényességnek.
A szeretet nagyobb, mint a halál,
A szeretet az élet, élet.

A fájdalom óriás titka ez:
Isten csókol meg, ha a lelkünk reszket.
– Testvér, melletted áll a Krisztus:
Testvér, csókold meg a keresztet.
Sík Sándor

Hozzon a mai nap belső békét a számodra. Bízz az Istenben annyira, hogy tudd: pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek. Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra.
Boldog Kalkuttai Teréz anya

Vezesd, ó Krisztus, az ifjúságot igazságban,
hogy ne hagyják magukat
tévútra vezetni új bálványok által,
mint amilyen a magamutogató fogyasztás,
a mindenáron való jólét,
az erkölcsi lazaság,
vagy az erőszakos tiltakozás;
hadd éljék meg inkább
a te üzenetedet örömben,
mely a Nyolc Boldogság üzenete,
az isteni és felebaráti szeretet üzenete,
az erkölcsi elkötelezettség üzenete
a társadalom hiteles alakítása érdekében.

Vezesd, ó, Krisztus,
valamennyi hűségest a hitben,
hogy a keresztény hit hassa át egész életüket,
és bátor tanúságtevőkké tegye őket
a világ előtt üdvözítő küldetésed során,
hogy az Egyház tudatos
és cselekvő tagjai legyenek,
akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei,
és testvérek minden néppel.
II. János Pál pápa

Hiszem,
hogy megszabadít előítéleteimtől.
Hiszem,
hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem,
hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem,
hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem,
hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem,
hogy felbátorít a jóra.
Hiszem,
hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem,
hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.
Hiszem,
hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem,
hogy megerősít szenvedésemben.
Hiszem,
hogy áthatja egész lényemet.
Karl Rahner: Hiszek a Szentlélekben