Imaoldal

729

„Késedelem nélkül térjetek vissza hozzám
teljes szívetekből,
böjtölve, sírva és gyászolva”
Joel 2,12

Isten, te térítesz magadhoz minket,
te hántasz le rólunk minden hamisat,
te adod ránk az igazi valóság ruháját.

Szent Ágoston

Tornyosodik a bűn szívemen,
és már csak tompán érzem: mi bűn, mi nem bűn,
normáim elmentek veled,
nincs már külön a sáros és a tiszta –
elkeveredik a bús hiányodon.

Szorongok, mint vihar előtt a föld:
lapulok, bújok, pislogok, csönded szemébe –
minden dörgésnél rémesebb,
ijesztőbb minden cifra átkozásnál,
a halott anyák hallgatnak csak így.
Szólalj meg bennem, régen-hallgató!
mozgass meg, légy szél, ami voltál egyszer,
törődj velem, Istenem!
mindegy: veréssel vagy simogatással,
csak érezzem, hogy van hozzám közöd.

Csorba Győző

Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
A hamu a homlokomon ma hideg maradványa egy hatalmas,
fényt és meleget, arany ragyogását adó tűznek.
Uram, ígérem, hogy láng leszek! Akik a közelembe jönnek,
meleget és bátorítást találnak nálam.

A hamu a homlokomon ma fekete jele a tűzbe vetett gyomoknak,
melyek megakadályozták, hogy kikeljenek a magok.
Uram, ígérem, kiirtom a szavaimban és tetteimben növekedő
rosszakarat tüskéit, a vetélkedés és megszólás töviseit!
Könyörülj rajtam, Uram Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb
latoron könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet,
lelkemet, testemet, becsületemet és minden javamat.

Oltalmazz engem és szeretteimet, minden embertársamat
a gonosztól, kártól és veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn
átkát, és add, hogy új életet éljünk!

Canisius Szent Péter

Istenünk, minden irgalom és jóság forrása, te a böjt, az
imádság és az irgalmas szeretet gyakorlása által gyógyulást
adsz bűneinkre. Nézd jóságosan őszinte bűnbánatunkat, és
amikor vétkeinket beismerve meghajlunk előtted, emelj föl minket
szüntelen irgalmaddal! A mi Urunk Jézus Krisztus által.
Ámen.

 A nagyböjti zsolozsma könyörgése
Testvérek, merjünk hősök lenni már,
És merjük már megmondani magunknak,
Hogy sebet kapni fáj,
És sebet adni fáj,

És minden fájás fáj mindenkinek.
Testvérek, merjünk hősök lenni már,
Acélozzuk karunkat ölelésre,
És merjük már elsírni azt a könnyet,
Ember voltunk, ember nagyságunk könnyét!

Sík Sándor

Föl sem tudjuk fogni Isten jóságát irántunk, amellyel a bűnbánat
nagy szentségét alapította. Ha azt a kegyelmet kaptuk
volna, hogy bármit kérhetünk Krisztus Urunktól, sohasem gondoltunk
volna rá, hogy ezt kérjük. De ő előre látta gyengeségünket
és állhatatlanságunkat a jóban, és szeretete arra vitte,
hogy megadja nekünk azt, amit kérni nem mertünk volna.
Vianney Szent János

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád,
Uram, halld meg szavamat!
Füled figyeljen fel
könyörgő szavamra!
Zsoltár 130, 1-2
Ne félj, mert megváltalak!
Neveden szólítalak: az enyém vagy…
Mert drága vagy a szememben,
Mert becses vagy nekem és szeretlek.
Iz 43,1-4

„Elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami
előttem van.” (Fil 3,14) Így futok a cél felé az Istentől kapott
hivatás jutalmáért… Bármit is értünk el ez ideig, menjünk mindig
tovább a kiszabott úton.

P. Jacques Philippe A belső szabadság c. könyvből

Igen, Istenem, már mondtam, és újra mondom: szeretlek
téged, és szeretni is akarlak életem végéig. Ha látod, hogy
elárulni készüllek, vedd el életemet. Inkább legyek a halál,
mint a bűn zsákmánya.

Savio Szent Domonkos

Előző cikk„Mert porba tér ez az élet”
Következő cikkA megszentelt élet napja