Imaoldal

722

Jöjj, Szentlélek, újítsd meg életünket! S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
(Jn 14,26)

 

Jöjj, Szentlélek Úristen,
Helyettesítsd szent nyugalommal
a bennünk lévő feszültséget.
Helyettesítsd csendes bizalommal
a bennünk lévő aggodalmat.
Helyettesítsd erős hittel
a bennünk lévő keserűséget.
Helyettesítsd ragyogó fényeddel
a bennünk lévő sötétséget.
Helyettesítsd szerető melegeddel
a bennünk lévő hideget.
Helyettesítsd fényességeddel
a bennünk lévő éjszakát.
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal
a bennünk uralkodó hideg telet.

Egyengesd ferdeségünket.
Töltsd fel ürességünket.
Vedd el büszkeségünk élességét,
de mélyítsd el alázatosságunkat.
Gyújtsd meg szeretetünk tüzét,
de oltsd ki szenvedélyeink tüzét.
Tedd, hogy úgy lássuk magunkat,
ahogyan te látsz minket.
Engedd, hogy úgy lássunk téged,
ahogyan azt te kívánod.
Így legyünk boldogok
a te szavaid szerint:
Boldogok a tisztaszívűek,
mert meglátják Istent.
(ismeretlen szerző)

Áldott légy, Isteni Lélek a világosságért, amelyben részesítesz bennünket, s amelyet szeretetreméltó éberséggel nem engedsz homályba hanyatlani. Segíts bennünket, hogy mindig különbséget tudjunk tenni az igaz és a hamis, az igazságos és igazságtalan között.

Jézus szavai szerint szemünk legyen tiszta, hogy testünk, vagyis cselekedeteink, vágyaink és gondolataink világosságnak örvendjenek; s ments minket, Isteni Lélek, attól a tekintettől, melyet Jézus gonosznak nevez, s amely az egész testet homályba borítja.

Ó, Mária, méhednek gyümölcse tőled fájdalmak nélkül született; minket, fogadott gyermekeidet szívedbe akkor zártál, amikor azt tőr járta át. S te, Mária, kegyelmek szétosztója, most szeretsz bennünket. Hogy is ne számítanánk nemes szíved szerelmére, amikor tudjuk, hogy üdvösségünk végett Jézusod áldozatánál jelen voltál? Anyai gyöngédséged bizonyságát hányszor mutattad meg nekünk, ki az irgalmasság királynője, bűnösök menedéke, s minden nyomorult fáradhatatlan védelmezője vagy. Ó, Anya, méltóztass most is vigyázni ránk!

Dom Prosper Guéranger (1805-1875)

Vigasztaló Szentlélek!
Szállj le hatalmas erőddel gyönge szívem rejtekébe!
Örvendeztesd meg egy villanással az elhanyagolt szentély sötét odúit. Az életút porától belepett és lelki szárazságtól megviselt szívemet öntözd meg harmatod bőségével.
Jöjj már! Jöjj!
Te kegyes vigasztalója vagy a szomorkodóknak. Védelmezője vagy a kiszolgáltatottnak. Segítő erőforrás vagy a gyönge számára. Megtisztító fürdő vagy azok számára, akik bemocskolódtak.
fölemeled azokat, akik elestek. Add, hogy szeresselek, őrizz, hogy el ne veszítselek.

Szent Ágoston

Isten rettenetes kockázatot vállalt a szabadsággal. De segíti a szabadságunkat, ami a szeretetben teljesül be. A szeretet magában foglalja a Szentlélek minden adományát, de mindenekelőtt az „istenfélelmet”, minden bölcsesség kezdetét.

Szent II. János Pál pápa

Szentlélek, minden közösség Lelke, az egység Lelke! Az Atya és a Fiú kölcsönös Szeretete! Segíts ma mindent megtennem azért, hogy ahol Krisztusban testvérekkel találkozom, a kölcsönös szeretet uralkodjék közöttünk, s ezáltal ott lehess Te, és Általad Jézus, s így az emberek megismerhessék a Szeretet- Istent – a Szentháromságot –, aki közöttünk él.

S add, hogy ma bárhová megyek, az embertársaim közötti egységet szolgáljam, s ahol széthúzás uralkodik, oda a Te erődben a megbocsátást, az újrakezdést, az egyetértést vigyem.
Ámen.

Előző cikkPünkösd
Következő cikk„Nem-ek és igenek” – Ifjúsági Találkozó Munkácson