Imaoldal

883

Erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből.
Ef. 6,10

Mivel megtartottad a kitartásra vonatkozó tanításomat, én is megszabadítlak a megpróbáltatás órájától, amely az egész világot éri, hogy próbára tegye a föld lakóit.
Jel 3,10

 

Teljesen hagyatkozzatok rá a lelkek édes Jegyesére. Hajtsátok fejeteket e gyengéd Jegyes szívére, ahogy a szeretett tanítvány is tette, és ne féljetek, mert az Égi Mester nem fogja megengedni, hogy egy hajszál meggörbüljön a fejeteken, ahogyan nem engedte, hogy bántás érje tanítványait a Getszemáni kertben. És a tolongó sokaság közepette észrevétlenül kísérjétek a Királyt a Kálváriáig.
Szent Pio atya keresztúti elmélkedéséből

Credo

Hiszem,
hogy Isten mindenből, a legrosszabból is,
jót tud és akar előhozni.
Ehhez emberekre van szüksége,
akik engedik, hogy minden a javukra szolgáljon.
Hiszem,
hogy Isten minden kényszerhelyzetben
annyi ellenálló erőt akar adni,
amennyire szükségünk van.
De nem adja meg előre,
hogy ne önmagunkra,
hanem egyedül Őrá hagyatkozzunk.
Az ilyen hitnek le kell győznie
minden félelmet a jövőt illetően.
Hiszem,
hogy Isten nem időtlen Végzet,
hanem őszinte imádságokra
és felelős tettekre vár és
válaszol. Ámen.
Dietrich Bonhoeffer

Istenem, Atyánk! Hisszük, hogy megmentesz az örök kárhozattól. Kérünk Téged, mentsd meg világunkat, ezt a világot, ahová Egyszülött Fiadat küldted, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Te vagy az egyetlen reményünk, ó Örök Szeretet! Mindenható Istenünk, kérünk, tekints a bűnösökre, mint tévelygő fiaidra és lányaidra!

Forró szeretettel kérünk, könyörülj, Urunk, mert nem látunk más kiutat a jelen idő zűrzavarából. Segítsen minket a Te szerető mindenhatóságod! Nyújtsd felénk óvó-védő karjaidat, és űzd el a gonoszt tőlünk!

Istenünk, Atyánk, kérünk: légy irgalmas századunkhoz, e kor embereihez, a mérhetetlen nagy hitetlenség miatt. Könyörülj a politikusokon, tudósokon, és világosítsd meg gondolkodásukat a Te Lelkeddel. Istenünk, Atyánk, kérünk, könyörülj a kicsinyeken, akik semmiről sem tehetnek, arról, hogy ebbe a hazugságokkal és tévedésekkel teli világba születtek. A Te igazságoddal gyújts világot a lelkükben, minden kicsi és kiszolgáltatott gyermek lelkében!

Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: ez volt a múlt, emez a vad jelen, – hordozd szívedben – Éld e rossz világot és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen.
Radnóti Miklós. „Nem bírta hát” (részlet)

Öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Istennek teljes fegyverzetét… Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére.
Ef 6, 11-15

Ha Isten
Mária által akar közeledni az emberiséghez,
mi ne akarjunk nélküle közeledni Istenünkhöz.
Szent-Gály Kata

Ó, Jézusom, Megváltóm, itt vagyok lábaidnál! Szeretem, dicsérem és áldom egész szívemből isteni gondviselésedet mindenért, amit rám küldtél vagy megengedtél. Mert mindaz, ami általad történik, jó és csodálatra méltó. Szent akaratod történik mindenben és minden által, bármennyire lázadozzék is ellene természetem. Legyen áldott és imádott isteni végzésed mindörökké! Ég és föld előtt megvallom, teljes szívemből hiszem, Uram, hogy igazságos vagy, és hogy ezt a szenvedést, sőt, sokkal többet is megérdemlek bűneimért. Azért ezt a megpróbáltatást szívemből vállalom a te dicsőségedre, igazságod kiengesztelésére, szent akaratod teljesítésére, szenvedésed iránti tiszteletből, melyet bűneimért viseltél el.
Eudes Szent János

„…Figyelj és vésd szívedbe! Semmi se ijesszen és ne aggód…, semmi se szomorítsa meg lelkedet. Hát nem vagyok én a te Anyád? Nem állsz talán az én árnyékomban, és az én oltalmam alatt?”
Guadalupei Szűz Mária

Előző cikkÉn, a misszionárius
Következő cikk„Fontoljátok meg, hogy ez mily magasztos szolgálat…” – Állandó diakónus szentelése Munkácson