Imaoldal

656
ima

A tőlem kívánt imádság végső fokon nem más, mint várakozás Rád: hallgatag készenlét mindaddig, amíg Te, létem középpontja, belülről kinyitod nekem a kaput, hogy beléphessek önmagamba, életem titkos szentélyébe, hogy ott legalább egyszer kiönthessem előtted szí­ vem vérének kelyhét.
Karl Rahner

Csodálatos erőtere és szótlan csöndje van az imádságnak. Igen, imádkozni annyi, mint eljutni Isten csöndjébe, abba a néma közegbe, amely ugyanakkor tiszta beszéd Isten és ember, ember és minden ember között.
Pilinszky János

 

köszönöm
hogy előtted nem kell álarcot hordanom
de megmutathatom nem látszó könnyeimet is
melyek oly nehezen és fájdalmasan
csorognak belső arcomon végig
mint gyanta szivárog a sebzett fatörzsön
mondd az Igent elém
mondd az Igent velem
Szent-Gály Kata: – vérrel verítékezett –

Miasszonyunk, aki IGEN szavaddal megváltoztattad a világ arculatát, könyörülj mindazokon, akik IGENT akarnak mondani Istennek mindörökre. Te tudod, mibe kerül kimondani és megtartani azt a szót. Nyerd meg számunkra azt a kegyelmet, hogy ne hátráljunk meg Isten kívánságának teljesítése elől! Taníts meg kimondani az IGENT olyan lelkülettel, amilyennel Te kimondtad: alázattal, tisztán, egyszerűen, az Atya akaratára hagyatkozva! Kérd isteni Fiadtól, hogy minden IGEN, amelyet a Tiéd nyomán, egész életünk folyamán kimondunk, a Te példád szerint segítsen bennünket egyre tö- kéletesebben teljesíteni Isten akaratát a magunk és az egész világ üdvössége javára!

Mert a teremtett világ sóvárogva várja, hogy Isten fiai megnyilvánuljanak.
Róm 8,19

Isten temploma vagyunk. Amíg itt élünk, a templom épül, hogy az idők végezetén felszenteljék.
Az építés nehéz, fájdalmas. A felszentelés mérhetetlen öröm.
Szent Ágoston

Szabadíts meg minket Uram,
a gyűlölködéstől, a kitartás hiányától!
Segíts minket Uram, hogy
a jó győzzön és ne a gonosz;
az igazság, ne a hamisság;
az erő és ne az erőszak;
a szeretet, ne pedig a gyűlölet;
a józanság és ne az indulatok;
a megfontolás, ne a kapkodás;
az okosság, ne az ostobaság;
a szorgalom, ne az irigység;
a tehetség győzzön és ne a könyöklés;
a békesség és ne az ellenségeskedés!
Ámen

Ahogy az utcán, a hivatalban, a vendéglőben
az egyik embert a másikról beszélni halljuk,
úgy tűnik,
a legtöbb ember rossz.
Mikor azonban a temetőket látogatjuk
és a sírfeliratokat olvassuk,
azt kell látnunk,
hogy nincsenek rossz emberek,
hogy mindenki jó apa, gondoskodó anya,
szerető és hűséges házastárs volt.
Soha nem olvashatunk a gyászjelentésben olyanokat,
hogy „szélhámos” vagy „szörnyeteg”.
A gyászjelentésből az ember sok mindent megtanulhat.
Például azt,
hogy a dicsérő szóval
nem szabad a temetésig
takarékoskodnunk.
Virágot
még életében
vigyél neki!
Phil Bosmans

Urunk, segíts minket, hogy megtanuljuk elviselni a mindennapi élet terheit és kínjait! Hadd nyerjünk kereszthalálod és feltámadásod által új erőt, hogy az élet egyre nagyobb és alkotóbb teljességére jussunk! Te ugyanolyan türelmesen és alázatosan szálltál alá az emberi élet mélységeibe, mint ahogy szenvedésed és keresztre feszítésed kínjait elfogadtad. Segíts minket, hogy a naponta újból adódó vesződségeket és nehézségeket jókor jött alkalomnak tekintsük arra, hogy növekedjünk emberségünkben, és hozzád hasonlóbbá váljunk. Tégy minket képessé arra, hogy az ilyen helyzetek pró- batételét türelmesen és bátran kiálljuk, és erősítsd meg bennünk a segítségedbe vetett bizalmat! Ha meghalunk veled, veled együtt fel is támadunk.
Teréz anya

Előző cikkA szegény és alázatos Márton
Következő cikkSzékesegyházunk felszentelésének ünnepe