Imaoldal

682
ima

„Éva engedetlenségének csomóját kibontotta Mária engedelmessége; s amit Éva megkötözött hitetlenségével, azt Szűz Mária föloldotta a hitével.”

Szent Iréneusz

„Máriát a „Sátán ostorának” nevezik, mert a Sátán nem tehet tönkre egyetlen olyan embert sem, aki az Istenanyánál keres menedéket.”

Szarovi Szerafim

Az engedetlenség „csomója”, a hitetlenség „csomója”. Amikor egy gyermek engedetlen szüleivel szemben, akkor mondhatjuk, hogy egy kis „csomó” keletkezik. Ahhoz, hogy ismét helyreálljon az összhang, bocsánatot kell kérnie a szülőktől. Valami hasonló történik a mi Isten-kapcsolatunkkal is, amikor nem hallgatunk Isten szavára, nem követjük akaratát, amikor olyan konkrét tetteket hajtunk végre, amelyekből hiányzik az Isten iránti bizalom – ez a bűn –, akkor egyfajta csomó keletkezik bensőnkben. Ezek a csomók megfosztanak bennünket lelki békénktől. Veszélyesek, mert több csomóból egész gubanc alakulhat ki, amit egyre fájdalmasabb és egyre nehezebb kibontani. Isten irgalmasságának azonban semmi sem lehetetlen! Kegyelmével még a legkuszább csomók is kibonthatók. Mária az ő „igenjével” megnyitotta a kaput Istennek, hogy Ő oldja ki ősi engedetlenségünk csomóit. Mária az anya, aki türelemmel és gyöngéden Istenhez vezet bennünket, hogy Ő oldja fel lelkünk csomóit az Atya irgalmasságával. Feltehetnénk a kérdést: milyen csomók vannak az életemben? Kérem-e Máriát, hogy segítsen: bízzak Isten irgalmában, hogy megváltozzak?

Ferenc pápa

Gondolj Máriára, hogy NE hiányozzon a gondolataidból!
Mária neve NE hiányozzon a szádról!
Mária szeretete Ne aludjon ki a szívedből!
Máriát követve NEM fogsz elveszni!
Máriára támaszkodva NEM fogsz elesni!
Máriában bízva NEM fogsz félni!
Máriát hallgatva NEM fogsz tévedni!
Máriával élve FEL fogsz támadni!

Szent Bonaventúra

Az, ami a Szűzanyában egyedülálló módon végbement, az spirituális szinten velünk is megtörténik, amikor Isten szavát jó és őszinte szívvel befogadjuk, és azt a gyakorlatban is megvalósítjuk.

Ferenc pápa

Pünkösdi Tűz! Az Egyház születése;
idők végéig köztünk Jézusunk.
Nem eshetünk otromba tévedésbe,
ha Egyházunk anyjával járhatunk.
Urunk! A Szűz révén jöttél világra,
Titokzatos testedben élhetünk –,
hétfájdalmú, de boldog anyasága
a Szentlélekben éltető derűnk.
Anyánkkal indulunk zarándokútra,
e Hajnal Csillag fényeit kigyújtja,
Megváltónk, Te világítsz általa.
A küzdő Egyház útjain haladva
velünk hitünkben Egyházunknak anyja
s a győzedelmes Egyház vár haza…

Szabó Géza

Uram, Jézus, Te megígérted, hogy mindaz, aki hozzád közeledik és elismeri, hogy szomjazik az élő vízre, amely az örök élet forrása, azt Te betöltöd Szentlelkeddel. Én vágyom az örök élet forrására, amely a Te szent szívedből fakad. Epedve várom személyes pünkösdömet, hogy elteljek Szentlelkeddel, az Ő gyümölcseivel és karizmáival, hogy hatalommal felruházott tanúja lehessek feltámadásodnak. Belekapaszkodom ígéretedbe, és rendületlenül hiszem, hogy beteljesíted adott szavadat, mert Te Isten hűséges és irgalmas Fia vagy. Szomjazom és hiszem, hogy Te telve vagy Szentlélekkel, hogy kiáraszd ma Őt rám. Uram, életadó Krisztus, keresztelj meg engem Szentlelkeddel! Szentlélek, Jézus nevében kérlek, jöjj el életembe, és egész sorsomnak adj értelmet! Kitárom előtted lelkem kapuját, hogy lelkem minden mélységét átjárd, és Te vezérelj engem. Jöjj, Szentlélek, és töltsd be egész lényemet: testemet és lelkemet, értelmemet és akaratomat!

Emiliano Tardif imája

Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől.
Hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem, hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem, hogy felbátorít a jóra.
Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem, hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.
Hiszem, hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem, hogy megerősít szenvedésemben.
Hiszem, hogy áthatja egész lényemet.

Karl rahner
Hiszek a Szentlélekben

Előző cikkMivel irgalma örökkévaló
Következő cikkÚj pappal gyarapodott egyházmegyénk