Új pappal gyarapodott egyházmegyénk

717
PapszentSzines2

Fizer Jevhen papszentelése

Új pappal gyarapodott egyházmegyénk április 9-én: a 10 órakor kezdődő szentmisében Majnek Antal püspök pappá szentelte Fizer Jevhen diakónust. A szép és örömteli ünnepen jelen volt az újmisés családja, barátai, szemináriumi elöljárói és kispaptársai, a Munkácsi Egyházmegyében szolgáló papok, valamint szolyvai és munkácsi hívek. A papság és az asszisztencia a bevonulás során – ahogy a nagyszerdai olajszentelési szentmise alkalmával is – nem a főkapun, hanem az irgalmasság kapuján keresztül lépett be a templomba.

A szentmise elején Snep Román munkácsi plébános köszöntötte az egybegyűlteket. A szertartás közben megfelelő időben Antoni Zięba szolyvai plébános kérte a diakónus áldozópappá szentelését. A püspök kérdésére – „Méltónak tartod őt?” – elhangzott a válasz: „A keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtatott”. A püspök válasza pedig: „Az Úristen és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus segítségével kiválasztjuk ezt a testvérünket az áldozópapság rendjére”.

A húsvéti időszakot jelezte, hogy a Mindenszentek litániája alatt nem térdeltünk le, ahogy egyébként szoktuk, csak a szentelendő borult a földre, jelezve ezzel, hogy teljesen, feltétel nélkül és örökre átadja magát Istennek. Majd a kézrátétel és a felszentelő ima után – már mint felszentelt papot – plébánosa, Antoni Zięba atya öltöztette be miseruhába, mely után örömmel váltott vele békecsókot a püspök atya és minden jelenlévő pap. Ezután folytatódott a szentmise, melyet már az újonnan szentelt is együtt mutatott be paptársaival.

A szentmise végén az újmisés köszönetet mondott mindenkinek, akik segítségére voltak a papsághoz vezető úton, és továbbra is kérte imáinkat. Első újmisés áldását szokás szerint a püspök atya kapta.

A szentmise után a templomudvaron folytatódott az ünneplés köszöntéssel, agapéval, fényképek készítésével, s a nemrég elkezdett szokás szerint kispaptársai jó magasra fel is dobták az újmisést.

Jevhen atya április 10-én szülővárosában, Szolyván mutatta be első szentmiséjét, az azt követő héten pedig Szolyva filiáiban. Április 17-én, hivatások vasárnapján a munkácsi székesegyházban tartott primíciákat magyar és ukrán nyelven; az elmúlt évben ugyanis hat hónapig a munkácsi egyházközségben vett részt diakónusi gyakorlaton.

Imádkozzunk új papunkért, hogy hűségesen és lelkesen dolgozzon egész életében Isten dicsőségére és a mi üdvösségünkre!

Pápai Zsuzsanna
Az újmisés atyával következő számunkban közlünk interjút.

Előző cikkImaoldal
Következő cikkA Sekrestyés hazament – Halusz Tibi bácsi halálára