Imaoldal

718

Sík Sándor:
Mi Éltetőnk

Mi éltetőnk – Szentlélek Isten!
Erősségünk – és tetteinkben
Útmutató bölcs támaszunk
Jöjj!… Szent nevednek áldozunk.

Hitvány ember – földi féreg.
Ha kell – egymást eladva él meg.
Egy jobb gúnyáért – több kenyérért –
viskójára új födélért,
vagy bármiért – mi földi lét –
gyáván eladja Istenét…
Hogy testét élteti a lélek –
hogy lélek nélkül – nincsen élet –
Hogy az erő és a kitartás –
És tudása – Isten áldás –
Hogy tehetsége, tudni vágya,
Az Úr lelkének szárnyalása, –
Eszébe sem jut… amint az állat,
Mit gazdája igába járat –
Semmit se lát, semmit se ért,
Izzad, lohol az abrakért.
Oh szállj le ránk Szentlélek Isten,
Vess lángot alvó szíveinkben,
Mely világít, tettre éget,
Oh szánd meg – ezt a tévedt népet!
Mert csüggedőnek nincs reménye –
Oh szállj le ránk Szentlélek fénye!
Hogy bízzanak – a jobbra várók,
Ébredjenek – az alvajárók –
Hogy szemünk lásson!… agyunk értsen!…
És gyávaságunk – ne kísértsen!…
Oh szállj le ránk – Szentlélek Isten!
Ki erősség vagy és tudás,
Igazság, Hit és Jótanács.
Ki lángolsz – fáklyaként az éjben
S megértés vagy a kétkedésben…
Aki testünkbe lelket öntél,
És malasztoddal megszenteltél
És lélek által mindnyájunkat
Teországodba vendégeltél –
Oh jöjj!… hogy ez a Lélek éljen!
Hogy mindent átragyogva égjen!
Hogy lángra gyújtsa a világot…
S minden agynak – minden szívnek –
Igaz úton járó hívnek –
Ronthatatlan – halhatatlan –
Megnyissa – a Mennyországot!…

Uram, Jézus, Te megígérted, hogy mindaz, aki hozzád közeledik és elismeri, hogy szomjazik az élő vízre, amely az örök élet forrása, azt Te betöltöd Szentlelkeddel. Én vágyom az örök élet forrására, amely a Te szent szívedből fakad. Epedve várom személyes pünkösdömet, hogy elteljek Szentlelkeddel, az Ő gyümölcseivel és karizmáival, hogy hatalommal felruházott tanúja lehessek feltámadásodnak.

Belekapaszkodom ígéretedbe, és rendületlenül hiszem, hogy beteljesíted adott szavadat, mert Te Isten hűséges és irgalmas Fia vagy. Szomjazom és hiszem, hogy Te telve vagy Szentlélekkel, hogy kiáraszd ma Őt rám. Uram, életadó Krisztus, keresztelj meg engem Szentlelkeddel!

Szentlélek, Jézus nevében kérlek, jöjj el életembe, és egész sorsomnak adj értelmet! Kitárom előtted lelkem kapuját, hogy lelkem minden mélységét átjárd, és Te vezérelj engem. Jöjj, Szentlélek, és töltsd be egész lényemet: testemet és lelkemet, értelmemet és akaratomat!

Emiliano Tardif atya imája

Vigasztaló Szentlélek!
Szállj le hatalmas erőddel szívem rejtekébe!
Örvendeztesd meg egy villanással az elhanyagolt
szentély sötét odúit. Az életút porától belepett
és lelki szárazságtól megviselt szívemet
öntözd meg harmatod bőségével.
Jöjj már! Jöjj!
Te kegyes vigasztalója vagy szomorkodóknak.
Védelmezője vagy a kiszolgáltatottnak.
Segítő erőforrás vagy a gyönge számára.
Megtisztító fürdő vagy azok számára,
akik bemocskolódtak.
Fölemeled azokat, akik elestek.
Add, hogy szeresselek, őrizz,
hogy el ne veszítselek.
Szent Ágoston

 

 

 

Emiliano Tardif atya imája

Vigasztaló Szentlélek!
Szállj le hatalmas erőddel szívem rejtekébe!
Örvendeztesd meg egy villanással az elhanyagolt
szentély sötét odúit. Az életút porától belepett
és lelki szárazságtól megviselt szívemet
öntözd meg harmatod bőségével.
Jöjj már! Jöjj!
Te kegyes vigasztalója vagy szomorkodóknak.
Védelmezője vagy a kiszolgáltatottnak.
Segítő erőforrás vagy a gyönge számára.
Megtisztító fürdő vagy azok számára,
akik bemocskolódtak.
Fölemeled azokat, akik elestek.
Add, hogy szeresselek, őrizz,
hogy el ne veszítselek.
Szent Ágoston

Előző cikkA Szentlélek a családban
Következő cikkBoldognak tisztelik immár a nemzetek