Boldognak tisztelik immár a nemzetek

663
Beszámoló II. János Pál pápa boldoggá avatásáról

Rómában május 1-jén, a délelőtt 10 órakor kezdődő pápai szentmise keretében XVI. Benedek boldoggá avatta elődjét, II. János Pált. A szertartásra érkező körülbelül másfél millió zarándok, akik már szombat éjszaka óta gyülekeztek, zsúfolásig megtöltötték a Szent Péter teret és környékét. A számos főpap között jelen volt Majnek Antal püspök, az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia tagjai közül még Markian Trofimjak és Leon Dubrawski püspökök, valamint Mieczysław Mokrzycki lembergi érsek, II. János Pál pápa egyik egykori titkára.

Benedek pápa pápamobilon tette meg a Szent Péter-bazilika bronzkapujától a téren felállított oltárig lévő utat. A Szentatya II. János Pál pápa kedves liturgikus öltözékét – püspöksüvegét és miseruháját – viselte.

A boldoggáavatási szertartásra a szentmise bűnbánati része után került sor. A Szentatyától Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke kérte II. János Pál boldoggáavatását. Ismertette az elhunyt Szentatya életét, méltatta több mint 26 éves pápaságát.

Ezután a Szentatya e szavakkal hirdette ki elődjének boldoggáavatási dekrétumát: „Elfogadva testvérünknek, Agostino Vallini bíborosnak, római egyházmegyei általános helynökünknek, sok más püspöktestvérünknek és sok hívőnek a kérését, miután meghallgattuk a Szenttéavatási Kongregáció véleményét, apostoli tekintélyünkkel engedélyezzük, hogy Isten Tiszteletreméltó Szolgáját, II. János Pál pápát mostantól kezdve boldognak nevezzék, és ünnepét minden évben október 22-én, a kánonjogi előírások szerint megállapított helyeken és szabályok szerint megünnepeljék. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.” Az összegyűlt zarándokok tapsa közepette került sor Boldog II. János Pál portréjának leleplezésére. A festmény egy 1995-ös fénykép alapján készült. A boldoggáavatásért Agostino Vallini bíboros mondott köszönetet Benedek pápának.

A boldoggáavatást követően elhelyezték II. János Pál ereklyéjét a szabadtéri oltáron. A néhai pápa vérét tartalmazó ampullát a francia Marie Simon-Pierre nővér, valamint Tobiana nővér, a lengyel pápa egykori házvezetőnője helyezte el.

A dekrétum kihirdetésével, és a Szentatya földi maradványainak a Szent Péter-bazilika egyik oltárára helyezésével, valamint ereklyéjének oltárra helyezésével megkezdődhet immár hivatalosan, egyházjogi szempontból is, II. János Pál nyilvános tisztelete. Homíliájának elején XVI. Benedek pápa köszöntötte a zarándokokat, és mindazokat, akik rádión vagy tévén keresztül kapcsolódtak be az ünneplésbe.

A Szentatya utalt arra, hogy elődjének életszentsége már a hat évvel ezelőtti temetés napján is érezhető volt. Az evangélium azt mondja: „Boldogok, akik nem láttak, mégis hittek”. II. János megkapta az Atyától a hit boldogságát, hogy építse Krisztus egyházát. Mária, a hit boldogságának modellje segítette ebben, akit minden keresztény ember és az egyház előtt is az életszentség példájává tett. XVI. Benedek kijelentette: „Ma a föltámadt Krisztus teljes lelki fényességében ragyog előttünk a szeretett II. János Pál tiszteletet parancsoló alakja. Neve ma bekerült azoknak a szenteknek és boldogoknak a seregébe, akiket ő 27 éves pápai szolgálata során hirdetett ki.” Hangsúlyozta: II. János Pál megnyitotta Krisztusnak a társadalmat, a kultúrát, és erőt adott a keresztényeknek, hogy ne féljenek megélni és megvallani hitüket. Úgy vezette át Isten népét a harmadik évezredbe, hogy beléjük ültette a reményt: megújult jövő felé haladnak.

Beszéde végén hálát adott Istennek, hogy tanúja lehetett elődje hitének, Krisztussal való egységének. A szentmise után a jelenlévő bíborosok, püspökök és a különböző állami küldöttségek tagjai lerótták tiszteletüket Boldog II. János Pál pápa koporsója előtt.

A Vatikáni Rádió és a Magyar Kurír hírei alapján
 
Előző cikkImaoldal
Következő cikkÉlménybeszámolók