Imaoldal

945

…Figyelj és vésd szívedbe! Semmi se ijesszen és ne aggódj…, semmi se szomorítsa meg lelkedet. Hát nem vagyok én a te Anyád? Nem állsz talán az én árnyékomban, és az én oltalmam alatt?

/Szűz Mária Guadalupe-ban/

Betegeknek Anyja, Szűz Mária, virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett! Azok mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat, akik haláltusájukat vívják, akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra, akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak, akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük, akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük, akiknek pihenniük kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket, akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön, akik a hosszú éjszakákat álmatlanul, nyitott szemmel töltik, akiket betegség közben még a család szükségének gondjai is kínoznak, akiknek végleg le kell mondaniuk jövő terveikről, akik nem hisznek a túlvilágban, akik Isten ellen zúgolódnak, káromolják és őt átkozzák, akik nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett!

/Fernand Lelotte SJ/

Ó, emberek és népek Anyja!
Te ismered minden szenvedésünket
és reménységünket.
Anyaként érzed minden vívódásunkat
jó és rossz, fény és sötétség között,
mely megrengeti a világot.
Fogadd el kiáltásunkat,
mely a Szentlélek által
egyenesen szívedig ér,
s az Úr anyjának és szolgálójának
szeretetével öleld magadhoz
az egyéneket és népeket,
kik leginkább vágyakoznak ölelésedre
azokkal az egyénekkel
és népekkel együtt,
akikre különösképpen vigyázol.
Túláradó szeretettel
bízzuk rád őket, Anyánk!
Bár mindenkihez elérkeznék
a béke és szabadság ideje,
az igazság, igazságosság és remény ideje!

/II. János Pál pápa/

Mária közreműködése a megváltás művében nem szavai, tanítása által történt,
hanem mindenekfelett élete, elmélyülő hallgatása és könnyei által.

/Chiara Lubich/

A halál csak egy kapu

Egy II. világháborúban meghalt angol katona imája (részlet)

Légy velem, Istenem! Nagyon sötét az éj.
Hideg az éjszaka, s erőm egyre csak fogy,
szikrája is kihuny. Nagyon hosszú az éj.
Maradj itt, Istenem, és bátorítsd szívem.
Szeretek játszani, szeretek küzdeni,
gyűlölöm a homályt, a fényt szeretem én!
A családomat és enyéimet szeretem,
s nem vagyok gyáva sem, én élni akarok:
Bár jól tudom, csak egy kapu lesz a halál.

/Csanád Béla fordítása/

Előző cikkKápolnaszentelés a munkácsi várban
Következő cikkA Cenakolo-közösség bemutatása