Imaoldal

818

Minden pillanatban újjászülethetünk. Minden pillanatban lehet egy új kezdet. Csak döntés kérdése. A mi döntésünké.

/Clearwater/

Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem születik újjá vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába. Ami a testből született, az test, és ami a Lélekből született, az lélek.

/Jn 3,5/

Jöjjön el a visszavonhatatlan elhatározás napja. Egy adott pillanatban nincs más kiút, csak a szabadság válasza, amikor az ember, akár a szakadékba, beleveti magát Isten karjába. És ekkor csoda történik /az Isten adományaként kapott csoda belülről fakad/. A szakadék maga az Isten. Nem a sötétség feneketlen gödre, hanem a Föltámadott világosságának sugaras örvénye. És a Szentlélek a kétségek közül máris a remény felé vezet téged.

/Taizé-i Levél, 1992./

Vannak, akik elővesznek egy nagy ív papírt, nagy fehér lapot, és egészen lenn, a lap alján, ezt az egy szót írják alá: Ámen. Azután mindenestül átadják magukat Istennek. És a Gondviselés elkezdi írni az Ámen fölé egy emberi élet hosszú, fájdalmas történetét. Sorra jönnek a csapások, gyászesetek, mindegyik a maga komor dátumával, de az Ámen már előre elfogadtatta azokat, elvéve keserű mérgüket. Tiszta és nagy örömöket is írt Isten a lapra, mindegyiket a maga idejére, mint valami úti feljegyzést. Ezektől sem fordul el a lélek, nem feledi el őket, de nem is tapad hozzájuk, nem is nyugszik meg bennük, hanem örvend Istennel, Istenért, mert a tanulékony lélek már előre kimondja a megváltó szót: Ámen. Ámen – előre is minden isteni rendelkezésre! Ámen – az előre nem látható sikertelenségekre, a hosszadalmas kellemetlenségekre, a betegségekre, a mindennapi élet gyötrő küszködésére. Ámen – a lekésett vonat után, vagy a túl későn érkező elé. Ámen – az esőnek, a napfénynek, az álmatlanságnak, a fáradtságnak, a rekkenő hőségnek, a csikorgó hidegnek. Ámen – a komor társakra, kikben oly sok fogyatékosságot, esetlenséget észleltünk. Ámen – az öregedő szülőkre, kik a korral olykor önzők, házsártosak lesznek – Igen, Ámen – éspedig az egyetlen lehetséges módon: nemes lelkűen és határozottan. Ez a kis Ámen elsöpör sok vétkes meggondolatlanságot, meggátolja, hogy bizonytalan örvényekbe ugorjunk és elpusztuljunk oktalan, hiú ábrándjainkat követve.

/P. Charles nyomán/

Atyám, nehéz visszafordulni, ha tíz rossz lépést tettem. Nehéz bármit is visszavonni, ha ostoba dolgokat mondtam. Nehéz változtatnom a gondolkodásomon, visszafordulnom, bocsánatot kérnem. Akkor be kellene vallanom, hogy ez az én akaratom volt, az én utam, nem a Te akaratod, a Te utad. Meg kellene magamat aláznom, újrakezdenem. Atyám, bocsáss meg nekem, tartóztasson fel szelíd erőszakod. Adj bátorságot és alázatot, hogy megforduljak. Segítsd első lépteimet, mint egy gyermekét.

/Paul Roth/

Uram, Jézus Krisztus, életem mestere, tanítóm és irányítóm: íme, itt vagyok! Új nap virradt ránk. Örömmel siettem Hozzád, hogy megtudjam: mit kívánsz ma tőlem, mi lesz mai küldetésem és feladatom?

/K. Tillmann/

Előző cikkÍgy indultunk
Következő cikkA Boldogságos Szűzmária ünnepei a nyári időben