Imaoldal

808

„Fölment egy hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Késő
estig maradt ott egymagában.”

/Mt 14, 23/

Csend és nyugalom kell a kristályok kialakulásához, a cseppkő
növekedéséhez. Nekünk is el kell csendesednünk, ha növekedni akarunk.

/Szent-Gály Kata/

A CSENDBEN kimeríthetetlen titok van elrejtve.
A CSEND összegyűjti a szétzilált szellemi erőket.
A CSEND gyógyítja a szüntelen lárma fáradtságát.
A CSEND elcsendesíti a belső nyugtalanságot.
A CSEND fölemel a belső összeszedettségre.
A CSEND finomítja a belső hallást és figyelmet.
A CSENDBEN tárul föl a szeretet rendező ereje.
A CSENDBEN találhatom meg szétszórtságomban elpazarolt ÉNEMET.
A CSEND égboltján ragyognak föl az IGAZSÁG csillagai.
A CSENDBEN tárul föl a teremtés mindig új csodája.
A CSENDBEN nyeri vissza a LÉTEZÉS a maga titokzatos komolyságát.
A CSENDBEN minden átalakul: a közönséges dolgok TEREMTMÉNYEKKÉ válnak.
A CSENDBEN a legegyszerűbb LÉTEZÉS is ünnepi örömet sugároz.
A CSEND mutatja meg az ÉLET titokzatos méltóságát.
A CSEND látszólag néma: de telve van a TEREMTÉS szent énekével.
A CSEND a LÉTEZÉS hangtalan éneke.
A CSEND mutatja meg a LÁTHATATLAN TEREMTŐ elrejtett ARCÁT.
A CSENDBEN fakadnak föl saját életemnek rejtett forrásai.
A CSENDBEN találom meg azonosságomat a TEREMTÉS rendjében.
A CSEND ráhangol, ránevel az IMÁDSÁGRA.
A CSEND és a magány elvezet a TEREMTŐ SZERETET jelenlétébe.
A CSENDBEN találkozhatom a SZERETET TITKÁNAK mélységeivel.
A CSEND bevezet a BELSŐ CSEND TEMPLOMÁBA, ahol az ÉLTETŐ LÉLEK lakik.
A CSEND maga AJÁNDÉK: az ihlető SZENTLÉLEK időtlen pillanata.
A CSEND a MEGVÁLTÓ ajándéka, aki maga is szerette a magányt és a csendet.
A CSEND, az imádság a SZEMÉLY fejlődéséhez, bensőségesedéséhez
nélkülözhetetlen.
A CSENDBŐL forrásozik az IGAZ BESZÉD ereje és tiszta csengése.
A CSEND élteti az ÉNEKLÉS csodálatos szépségét.
Minden CSEND titokzatos kapcsolatban van a templomok megváltott csendjével.
A CSEND elvezet a TABERNÁKULUM CSENDJÉIG.
A LEGNAGYOBB és legtisztább CSEND a MEGVÁLTÓ SZERETET jelenléte.

JÉZUS SZERETETÉBŐL gyógyító CSEND sugárzik,
mely elrendez, megnyugtat, feloldja a félelmet,
bizalmat ébreszt, megpihentet, és az ÉLETNEK
távlatot, reménységet, lelkesedést és örömet
ajándékoz.
A CSEND tanít meg hallgatni, várakozni, beszélni,
csodálkozni, imádkozni, énekelni, szemlélődni.
A CSEND és az IMÁDSÁG elválaszthatatlan!
Minden igazi imádság csenddel kezdődik!
A CSEND megtisztítja a belső látást, szemlélődésre nevel.
A CSEND a MEGVÁLTOTT ÉLET CSODÁLATOS AJÁNDÉKA!

ISTENEM,
színed előtt
a csendes magányban,
teljes szívemből,
teljes lelkemből,
minden
erőmből
egyszerűen
jelen
kívánok
lenni.

Van egy tanácsom számodra: valahányszor beszélni akarsz, hallgass.

/Turenne/

Aki azt óhajtja, hogy Isten meghallgassa Őt, kell, hogy ő hallgasson először Istenre.

/Szent Ágoston/

Előző cikkPap- és diakónusszentelés Munkácson
Következő cikkXI Munkácsi Katolikus Ifjúsági Találkozó