Pap- és diakónusszentelés Munkácson

727

„Legyetek Krisztusnak hű tanítványai”

2006. június 17-én, szombaton délelelőtt 10 órakor ismét nagy ünnepre gyűltek össze Munkácson a Tours-i Szent Márton székesegyházban az egyházmegye hívei és papjai. Majnek Antal püspök pappá szentelte Mikulyák László diakónust és diakónussá szentelte Béres István ötödéves papnövendéket. Az örömteli eseményen részt vettek a szentelendők szülei, családtagjai és barátai, valamint zarándokok érkeztek az egész egyházmegyéből. A jelenlévők a püspök atya vezetésével együtt adtak hálát az Istennek a szentelendők hivatásáért, és azért, hogy ismét gyarapodott az egyházmegye papjainak száma.

    Minden évben ugyanazt lehetne írni a papszentelésről, hiszen a szertartás mindig ugyanaz. Mégis: minden évben egyszeri és megismételhetetlen esemény történik, amikor a püspök kézrátételére és felszentelő imájára új pap, új diakónus „születik” a Szentlélek által. A szentelendők egész életükre szóló elköteleződése, az igen kimondása egyszeri, súlyos, megható és nagy örömmel teli esemény számukra, amit hozzátartozóik, barátaik és az egyházmegye jelenlévő, vagy értük imádkozó hívei is megosztanak velük.  A szentelés utáni békecsók közben, amit az újonnan felszenteltekkel váltanak paptársaik, vagy a szentmise után, amikor tapssal köszöntik őket, majd amikor a hívek köszöntik őket, a meghatottság és az öröm egyszerre van jelen mindenkiben. Aki vett már részt esküvőn, érteni fogja, miért. Hiszen mindkét életre szóló esemény lényege ugyanaz: a teljes önátadás.

Mikulyák László újmisés atya június 18-án, vasárnap, Úrnapján 17 órakor tartotta újmiséjét Técsőn, a Szent István király plébániatemplomban. Következő számunkban interjút közlünk egyházmegyénk legfiatalabb papjával.

Pápai Zsuzsanna

Előző cikkTe Deum
Következő cikkImaoldal