Kamilliánusok: a betegek szolgálói

722

Késő ősszel kaptuk ezt a beszámolót a kamilliánus család nyári programjáról Mivel már nem lehetett friss hírként leközölni, úgy döntöttünk, a februári számban adjuk közre ezt a cikket, amikor a közeledő Betegek Világnapja és a Nagyböjt éppen időszerűvé teszik a benne megfogalmazott gondolatokat.

Ha van valami, ami közös tulajdona minden embernek, az a szenvedés Gyötrését megtapasztalja minden nemzedék, testében-lelkében. A karizmákban szinte tapintható közelségbe jut hozzánk embertársaink szenvedése. Szinte felmérni sem lehet azoknak a millióknak a számát, akik senkit sem találnak, hogy elsírják nekik nyomorúságukat. Ezeken a magukra hagyott, idős, beteg embereken próbálnak segíteni a kamil-liánus szerzetesek, és azok segítői, a kamilliánus családok tagjai.

A kamilliánus családok szervezése dr. Anton Gots kamilliánus atya nevéhez fűződik. Az ausztriai származású, de magát magyarnak való Anton atya 1983-ban Magyarországon négy kamilliánus családot hozott létre. Ezekkel azonban sajnálatos módon hamar megszakadt a kapcsolata, mert a kommunista hatóságok kitiltották az országból. Megkezdett munkáját mintegy tíz évvel később tudta csak folytatni.

Kárpátaljára először 1994 őszén látogatott el, és nem sokkal látogatása után megalakultak az első kamilliánus családok. Jelenleg területünkön több mint kétszáz kamilliánus családtag foglalkozik rendszeresen és lelkiismeretesen az idős betegekkel. Ungváron gyógyszertár és ingyenkonyha segíti a rászorulókat. . Mindezek munkatársai a kamilliánus családok tagjai.

Az elmúlt év augusztus 21-én az ungvári Szent Gellért Kollégiumban lelki napra került sor Anton Gots atya vezetesével. A mintegy 40 résztvevőnek Anton atya rámutatott arra, hogy a szenvedés létünk új távlatait nyitja meg. A szenvedés ugyanis kétségtelenül titok, misztérium, de értelmét Jézus Krisztus, a megfeszített Üdvözítő feltárja nekünk. Ha ezt megfontoljuk, beláthatjuk, hogy az öröm, a szenvedés, az élet, sőt a halál jelentősége is csak viszonylagos. Ami egyedül számít, az Isten Országának és az Evangéliumnak hirdetése. „Ha mély beleéléssel szemléljük Jézus szenvedéstől meggyötört, isteni arcát, életünk szenvedései alkalmassá teszik szíünket az igazi megtérésre, a megbocsátásra és a szeretetre” – hangsúlyozta előadásában Anton atya. Miként Jézus, úgy mi is megmérettetünk: mennyi bennünk a szeretet, a ragaszkodás Mennyei Atyánkhoz és akaratához. Ezt követően a résztvevők beszámoltak munkájukról, és néhány tanúságtétel is elhangzott.

A lelkinap a plébániatemplomban szentmisével folytatódott, itt 15 testvérünk tett fogadalmat a betegek szolgálatára Szent Kamill szellemében.

Az ünnepélyes szentmise végén plébánosunk, Domonkos atya szólt arról, hogy mennyire szükséges a mai korban a kamilliánus családok munkája. Hiszen nemcsak otthonaikban látogatják a betegeket, idős, magányos öregeket, de rendszeresen kijárnak a város kórházaiba, ahol igyekeznek lelki vigaszt nyújtani, és szükség esetén a szentségek vételéhez készítik fel a betegeket.

Ezt követően dr. Bújdosó Erzsébet, a kamilliánus családok területi vezetője mondott köszönetét dr. Anton Gots atyának.

 Czurkó Zsuzsanna, Ungvár

Előző cikk„Szívembe zártam az itteni embereket”
Következő cikkEgy szívvel-lélekkel