Mária útján

814

Októberben különös figyelmet fordítunk a rózsafüzér imádkozására. Ezt az imádságot Mária-jelenések, pápák és szentek ajánlják újra meg újra a figyelmünkbe. Elmélkedjünk most röviden az örvendetes titkokról!

    1. JÉZUS, AKIT TE, SZENT SZŰZ, A SZENTLÉLEKTŐL FOGANTÁL

Máriának a világot megváltoztató igenje az ő részéről – ugrás az ismeretlenbe. Igenjének következményeivel tisztában van. A zsidó törvények szerint megkövezhetik. És hogyan magyarázza el Józsefnek, az embereknek, mi történt vele? Feltétlen bizalma az Atyában nem naivitás – értelmes nő, aki visszakérdez: „Hogyan lehetséges ez?” Sokszor semmitől sem irtózunk jobban, mint a megszokott rendből való kizökkenéstől. Máriának a félelménél nagyobb a hite. Én félek. Be akarom biztosítani magam, ne érjenek váratlan meglepetések.

Uram! Adj nekem nyitott szívet, hogy elfogadjam, ha kizökkentesz életem megszokott kerékvágásából! Add, hogy lássak ilyenkor – hogy felfedezzem a Te kezed irányítását életemben! Kérem Tőled az erőt és bátorságot, hogy elinduljak az új úton!

  2. JÉZUS, AKIT TE, SZENT SZŰZ, ERZSÉBETET LÁTOGATVÁN HORDOZTÁL

Mária útnak indul a hegyekbe, a bizonyosságért siet. Az angyal szava igaznak bizonyul: Erzsébet valóban gyermeket vár. Erre kitör belőle az öröm a Magnificat-ban, „ezentúl boldognak hirdet engem az összes nemzedék”. Erzsébet is prófétává lesz ebben a pillanatban: „Uramnak anyja” – mondja Máriának. A Szentlélek tölti be a házat, a két asszonnyal ott az Isten. A rejtettségben ott a föld legnagyobb öröme.

Uram, bocsásd meg nekem, amikor nem tudtam örülni az elrejtettségnek! Amikor a hétköznapok terhét láttam csak, és nem figyeltem ajándékodra, az örömre! Segíts, hogy ne a mások véleménye, elismerése legyen fontos, hanem a Te jelenléted váljon örömöm forrásává!

  3. JÉZUS, AKIT TE, SZENT SZŰZ, A VILÁGRA SZÜLTÉL

Már megint nem úgy történik, ahogy azt Mária elképzelte. Mi lett az előkészített babaholmival, a tervekkel? Utazni kell a kritikus időben, és a női lét legkiszolgáltatottabb pillanatában az utcán találja magát. Mégsem esik kétségbe, nem kesereg, még Józsefet sem szidja, amiért itt ügyetlenkedik és nem talál szállást. Hitének jutalma most a pásztorok bizonyságtétele.

Uram, bocsáss meg, amiért annyiszor harag vagy kétségbeesés tölt el, amikor a dolgok másképpen alakulnak, mint ahogy terveztem! Könnyen másokat hibáztatok, de kérlek, adj türelmet, tűrőképességet, nagyobb hitet, hogy bennem is megszülethess a többi ember számára!

  4. JÉZUS, AKIT TE, SZENT SZŰZ, A TEMPLOMBAN BEMUTATTÁL

Mária és József alázatosan aláveti magát a törvénynek, bemutatják a tisztulási áldozatot, bár Mária egészen tiszta. Ahogy később sem, most sem dicsekszik senkinek kiválasztottságával. Itt is, mint már többször, megkapja a jelet: Simeon próféciáját, ami azonban újabb fájdalmakat vetít előre.

Uram, szabadíts meg a jövő fájdalmas eseményeitől való félelemtől! Tudom, hogy gondoskodni fogsz rólunk minden pillanatban, és a Te szereteted sohasem hagy el, csak mi hagyhatunk el Téged. Tégy alázatossá, add meg nekem kegyelemként Mária mélységét és csendességét!

   5. AKIT TE, SZENT SZŰZ, A TEMPLOMBAN MEGTALÁLTÁL

„Amikor meglátták, megdöbbentek.” Már három napja keresik, Ő meg itt ül nyugodtan és a tanítókat kérdezgeti. Mikor kérdőre vonják, valami egészen furcsát válaszol. Mária ezt is, mint a többi különös eseményt, szívében megőrzi. Nem veszekszik, az ő energiái nem pazarolódnak el kifelé – annál gazdagabb belső élete. Így ami kiárad belőle, az a békesség, erő, derű.

Uram, úgy szeretnék én is ilyen lenni, de látod, hányszor elbukom! Erősítsd bennem a belső embert, és szelídítsd a külsőt. Óvj meg az irgalmatlan számonkérés és az ítélkezés bűnétől! Neked ajánlom magam és minden asszonyt. Vezess minket Mária útján! Amen.

PPM

    A rózsafüzért sokan kissé régies vagy monoton imádságnak tartják. Mások azonban újra és újra megtapasztalják nagy erejét. A mi életünknek valamennyire mindig része volt ez az imádság, de egy különösen nehéz időszakban elkezdtük naponta együtt imádkozni. Azt vettük észre, hogy sok problémának feltárult a megoldása, amelyik nehézségre pedig nem kaptunk megoldást, azt most már elviselhetőnek éreztük, és megerősödtünk a bűn elleni küzdelemben.
Azóta a hétköznapok sodrában sokszor elhanyagoltuk a rózsafüzér imádkozását, de újra és újra érezzük a szükségességét

Egy házaspár

Előző cikk„Gyökerek” tábor 2006
Következő cikkLélektan