MARTIN LUTHER KING

761

30 évvel ezelőtt, 1968 áprilisában Amerikában megöltek egy néger baptista lelkészt, aki a négerek jogaiért küzdött. A Nobel-díjas lelkész erőszakos halála mindenkit felháborított. VI. Pál pápa virágvasárnapi beszédében az ő életéről ezt mondta: „Éppen most hallgattuk Jézus Krisztus szenvedésének történetét, és most Martin Luther King halálára kell gondolnunk. Nagyon fájlaljuk tragikus halálát, és mélységesen elítéljük azt a bűncselekményt, amely életét kioltotta. Biztosak vagyunk abban, hogy egész Róma és a világ katolikusai velünk együtt éreznek. Imádkozzunk azért, hogy Martin Luther King életáldozata ne legyen hiábavaló. Imádkozzunk, hogy az áldozat nyomán mindenki a teljes megbocsátás és kiengesztelődés útjára lépjen.” A köztudat a politikust látja benne, de nekünk mélyebbre kell néznünk. Martin Luther King Jézus Krisztus követője volt, aki szeretetből
áldozta életét másokért.
1929. január 19-én született Atlantában. Édesapja baptista prédikátor volt. Az igazság és a szabadság szeretete erősen belegyökereződött a családi környezetben. A fiatal fiút már gyerekkorában megdöbbentették a megkülönböztetés törvényei.
King ragyogó képességű diák, kitűnő eredménnyel teszi le vizsgáit. A teológia elvégzése után jutalom-ösztöndíjat kapott, amely lehetővé tette, hogy megszerezze a teológiai és bölcsészeti doktorátust. Tanulmányai befejezése után feleségül vette a tehetséges néger énekesnőt, Corette Scott-ot. 1954-ben kezdte meg lelkészi munkáját Montgomeryben. Nevét akkor ismerte meg a világ, amikor 1956-ban a néger lakosság autóbusz-bojkottját vezette. Ez volt az amerikai polgárjogi mozgalom első nagyobb megmozdulása. Egy évig tartott a küzdelem, végül győzelmet arattak, mert az állam visszavonta az
autóbusszal közlekedő utasok közötti különbségtételre vonatkozó rendeletét. Martin Luther Kinget ezután többször börtönbe vetették, háromszor kíséreltek meg ellene merényletet, de elkerülte a veszélyt. Tíz ország egyetemein választották díszdoktorrá, 1964-ben megkapta a Nobel-békedíjat. 1968.április 4-én érte a gyilkos golyó.

fr. Imre

Előző cikkEmlékezünk: megfontolások a Soáról
Következő cikkJacques Maritain – A HIT ÚTJAI