NYÍLT LEVÉL MOLNÁR MIKLÓS PLÉBÁNOSNAK

889

Tisztelt Miklós atya!

Örömmel tudatjuk, hogy 1997. szeptember 28-án megtartottuk templomunk Szent Mihály-napi búcsúját.
Az ünnepre nagy lelkesedéssel készült a falu apraja-nagyja. A megelőző héten nagy sürgés-forgás volt a templom és a plébánia környékén. Odaadással dolgoztunk. A sok öreg fa folyamatosan hullatta sárga leveleit, de kicsi szorgos kezek – ügyes iskolások -söpörték, gereblyézték. A 9-10 éves gyerekek önállóan szerveztek csoportot a lehullott levelek összetakarítására.
A hűvös, de napsütéses vasárnap reggelén az állami és a magyar zászló lobogott a plébánia épületén. Ünneplőbe öltözött emberek igyekeztek a szentmisére. Elsőként a koncházi egyházközség híveinek küldöttsége érkezett, kereszttel és lobogókkal. A ráti görög katolikus hívek processziója énekelve vonult végig a falu utcáin.
Az ünnepi szentmisét Majnek Antal püspök úr celebrálta, melyen részt vett Bogisics Ferenc atya, nagy-bajcsi vendégünk, Ambrus József görög katolikus lelkész, Roska Péter atya, Jackó József diakónus és Szabó Attila görög katolikus segédlelkész.
A búcsúkor szokásos körmenet helyett ezen az ünnepnapon a közeli kis sziklakápolnához vonultunk, ahol a Lourdes-i Szűzanya-szobor felszentelésére került sor. A sok fiatal és a ministránsok mellett apró gyerekek is hoztak egy-egy rózsát égi édesanyánknak. Ünnepi beszédében Bíró Zsuzsanna fordult bizalommal a Szűzanyához, majd Klacik Diana megható szavalatát hallgattuk meg. Antal atya felszentelte és megáldotta községünk új ékességét. A templomba visszatérve a Te Deumot énekeltük, hogy mindezért köszönetünket fejezzük ki az Úrnak.
A szobor talapzatán azóta sem hervadtak el a virágok. Láthatatlan kezek halmozzák el napról napra friss csokrokkal a Szűzanya szobrát.
Hálát adunk a Jó Istennek, hogy megérhettük ezt az ünnepnapot. Örömünkbe üröm is vegyült, mert Ön, Miklós atya, aki megálmodta és megvalósította budapesti jóakaróink segítségével ezt a csodálatos művet, egészségi állapota miatt nem lehetett velünk. Kérjük a Jó Istent, hallgassa meg imáinkat, hogy szeretett lelkipásztorunk mielőbb visszatérhessen közénk.
Miklós atya, várunk haza!

Üdvözlettel: Bakos Imre,
a ráti egyházközség elnöke
Rát, 1997. október 15.

Előző cikkNEM SZŰNT MEG LÉTEZNI
Következő cikkAugusztus 31-én szentelte fel Majnek Antal püspök az új Szent Kereszttemplomot Szinyákon.